Plafarul cu sfinți

Se spune că românii sunt un popor pro­fund reli­gios. Și chiar dacă pe unii această afir­mație i‑ar con­traria, aparențele par să întărească per­cepția gen­er­ală. Lungile cozi la moaștele sfinților ortodocși sunt o dovadă a sac­ri­fi­ci­u­lui pe care românul de rând e dis­pus să‑l facă în numele convin­ger­ilor sale reli­gioase. Mai peste tot prin Româ­nia sunt bis­erici cocoțate pe coasta unui deal unde — o dată pe an — cred­in­cio­sul habot­nic urcă în genunchi pen­tru ispășirea păcatelor sale. Sun­tem atât de atașați de Dum­nezeu?

La baza creș­tin­is­mu­lui stă viața lui Iisus și pilda pe care ea a dat‑o omenirii: stăru­ința de a‑și iubi semenii, ded­i­cația de a face fapte bune, cura­jul de a‑și asuma pro­pri­ile prin­cipii șî convin­geri, tăria de a nu se dez­ice de ele nici când con­secința este pierderea vieții. Chiar dacă acest om nu a exi­s­tat nicio­dată, parabola aceasta este extrem de put­er­nică, făcând din per­son­ajul Iisus Cristos miezul spir­i­tu­al­ității creș­tine. Fără el comu­ni­tatea spir­i­tu­ală și morală care con­sti­tuie reli­gia orto­doxă își pierde sub­stanța și înțe­le­sul. Este firesc, deci, să con­sid­eri că un popor reli­gios pre­cum românii îl au mereu pe mân­tu­itor în suflet și în minte.

Real­i­tatea e însă difer­ită. Românii nu prea mai știu exact care e pilda și morala creșt­ină. Știu doar că moaștele sfin­tei Paraschieva vin­decă par­alitici, ale sfân­tu­lui Dim­itrie vin­decă de chiorănie, ale sfân­tu­lui Artemie te scapă de hernii, iar ale părin­telui Ilie Lăcă­tușu tămă­dui­esc can­cerul. Bis­er­ica e ca un pla­far național, unde sfinții mumi­fi­cați țin loc de plante med­i­c­i­nale. Românii nu sunt reli­gioși, sunt bis­eri­coși.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Anonymous

  Dupa par­erea mea este o grava eroare sa luam drept reper ast­fel de fil­mulete. ”Iscusiti” de teapa celui ce a real­izat mini inter­vi­urile, daca pot fi numite asa, sunt cu duiu­mul. Oamenii cu care a stat de vorba sunt bine alesi. Este evi­dent ca nu sunt luati la intam­plare. Sunt prac­tic niste anal­fa­beti. Este dureros s‑o spun dar acesta este ade­varul. Am cura­jul sa spun ca cei ce pop­uleaza Roma­nia, in marea lor majori­tate, stiu ce se sar­ba­toreste la Craciun. Asa slab instru­iti cum sunt. Daca dorim sa real­izam sen­za­tion­alul, fie si pe seama unor ama­rati, redusi mintal sau com­plet nein­stru­iti, nu‑i mare lucru.
  In ceea ce priveste moast­ele, este o prob­lema reala. Povestea asta tine de ”polit­ica” bis­ericeasca, sustin­uta de media ”laica”. Preo­timea stie prea bine ca una din­tre cele mai impor­tante porunci a deca­logu­lui este inter­dic­tia de a te inchina ido­lilor. Ce altceva face preo­timea daca nu ”incitare” la incal­carea poruncii, prin povestea asta cu moast­ele, super orga­ni­zata si medi­a­ti­zata?

  • Alin

   Nu, nu e nici un fel de eroare. Oamenii ăștia poate că nu sunt cei mai reprezen­ta­tivi pen­tru comu­nitățile din care fac parte, dar nu sunt nici departe de medie (de medie, atenție).
   Iar votul fiecăruia are aceeași greu­tate cu votul meu. Sau cu al tău. Facem pariu că oamenii ăștia au votat cel puțin la fel de mult ca mine? Sau ca tine?
   Din păcate, cam ăsta e nivelul. Și popii prof­ită din plin.

  • Sorin Sfirlogea

   Ciprian, nu‑s de aceeași părere. Tipul care face repor­ta­jele astea se învârte prin diverse comune, nu îi alege de fiecare dată pe aceeași. Pe canalul lui de YouTube poti să‑i vezi pe alții explicând cum luna are mai multe forme în funcție de anotimp sau afir­mând că bib­lia a fost scrisă de Emi­nescu. Mă tem că oamenii sunt în real­i­tate ăștia pe care îi vezi în repor­ta­jele astea. Nivelul de edu­cație — greu de accep­tat, de acord — este foarte scăzut.

   • Anonymous

    Sunt sigur ca real­iza­torul repor­ta­jelor nu alege aceiasi oameni. Dar alege ace­lasi pro­fil. Ce voi con­tinua sa sustin este ca nu acesta este nivelul, nici macar mediu, asa cum sus­tine Alin. Oamenii din Roma­nia sunt, in numar mult prea mare, nein­stru­iti. Este ade­varat dar, pro­filul despre care vor­bim este undeva in veci­natatea anal­fa­betismu­lui si al hand­i­ca­pu­lui mintal. Pe medie, cona­tion­alii nos­tri nu sunt asa. Ori­cata cenusa am dori sa ne punem in cap.
    In ceea ce priveste votul…e mult de dis­cu­tat, pornind doar de la fap­tul ca numerosi absol­venti de studii supe­rioare, prezenti si pe acest blog, nu stiu sa scrie foarte bine in limba materna si au obtiuni politice cel putin bizare, plus opinii abso­lut halu­ci­nante in legatura cu subiecte de bun simt (padure, mediu in gen­eral, proiecte guver­na­men­tale, legi)


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu