Acuma, pen­tru că a tre­cut Win­ter­fest-ul1, pot să po­ves­tesc des­pre ul­tima mea ex­pe­riență: cânt într‑o trupă, îm­pre­ună cu mai mulți co­legi de la ser­vi­ciu. A tre­buit să amân po­ves­tea asta pen­tru că nu vro­iam să dăm de­ta­lii des­pre ce vom cânta la pe­tre­ce­rea de Cră­ciun a fir­mei, ca să fie un fel de sur­priză — una plă­cută, spe­ram noi.

Cam de prin sep­tem­brie am în­ce­put să merg și eu la re­pe­ti­ții, cu chi­tara elec­troa­cus­tică. Am avut oa­rece emo­ții, pen­tru că e prima oară când în­cerc să cânt îm­pre­ună cu al­ții și mă în­tre­bam dacă voi fi în stare să mă sin­cro­ni­zez și să per­for­mez la un nivel ac­cep­ta­bil. Cu unele ezi­tări ini­țiale și cu multe în­cu­ra­jări de la cei­lalți am pro­gre­sat în­de­a­juns cât să ca­păt în­cre­dere că pot face față pro­vo­că­rii. Ceea ce e si­gur e că am în­vă­țat foarte mult des­pre cum se cântă într-un grup.

roter-keller

La Ro­ter Ke­l­ler © Betty Cristea

Ne‑a aju­tat mult în omo­ge­ni­zare fap­tul că am avut și două apa­ri­ții pu­blice, puse la cale de Mi­hai (mul­țu­mim încă o dată!), în des­chi­de­rea tru­pei lui — Pse­u­do­no­ise. Prima a fost la Ro­c­k’n’Re­gie, un bar de mu­zică live din Gro­ză­vești, unde ne-am sim­țit foarte bine și ne-am to­pit nițel din tra­cul “de scenă”. Am cân­tat doar vreo cinci piese, cele pe care le stă­pâ­neam mai bine atunci: Shine (Co­l­lec­tive Soul), Hand in my po­c­ket (Ala­nis Mo­ris­sette), Ra­di­oac­tive (Ima­gine Dra­gons), Da­kota (Ste­re­o­pho­nics) și I’m sexy and I know it (Noah). A doua a fost la Ro­ter Ke­l­ler, be­ră­ria de pe Lip­s­cani, unde am fi­gu­rat și pe afi­șul se­rii, sub nu­mele de Blue Band. A fost mișto, am cân­tat mai multe piese, toate cele de la prima re­pre­zen­ta­ție plus Just like he­a­ven (The Cure/Katie Me­lua), Di­a­monds and rust (Joan Baez), Won­der­ful life (Al­ter­bri­dge), Plo­ile nu vin (Al­ter­nosfera) și Pa­ris (Grace Potter).

A! să nu uit să pre­zint trupa: Lo­re­dana (voce și clape), De­nisa (voce), Si­mon (chi­tară bass și voce), Vali, Dă­nuț și Mă­dă­lin (chi­tări elec­trice), Da­niel (tobe) și eu (chi­tară acustică).

Din­colo de gluma din ti­tlu, vro­iam să spun că mi‑a plă­cut te­ri­bil ex­pe­riența asta și sper să nu se oprească aici. Nu mi-am pro­pus să ajung un pro­fe­si­o­nist, dar mi-ar place să con­ti­nui să cânt din când în când îm­pre­ună cu al­ții. Anul ăsta îmi pro­pun să pun mâna și pe o chi­tară electrică. 😉

Iar dacă au­ziți de vreun con­cert Pse­u­do­no­ise, nu‑l ra­tați. Mi­hai și pri­e­te­nii lui cântă foarte bine. Mer­geți să‑i ve­deți și au­ziți, o să vă placă.


Note:


 1. Pe­tre­ce­rea de sfâr­șit de an a fir­mei unde lu­crez. []

Comentează pe Facebook...


Răspuns pentru Anonymous Anulează răspunsul

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

 1. Alice

  Fe­li­ci­tări, De con­tra­bas când te apuci?

  • Sorin Sfirlogea

   “Dragă, e rock, nu con­cert sim­fo­nic. Poate vrei să spui chi­tară bass…” zi­sei eu, dându-mi ochii peste cap. :))

 2. Anonymous

  Voi fi pe 11 in Col­tei 48
  Fara le­ga­tura cu articolul:
  Mihai,
  Te rog sa­tisfa-mi cu­ri­o­zi­ta­tea si spune-mi daca mo­to­rul din poza ta de in­tam­pi­nare e Su­zuki gs 500.
  Multumesc

  • mihai v

   sa­lut Ci­prian, ai fost p‑aproape. e un gsf600, da’ ban­dit rau 😉

   • Anonymous

    Mul­tu­mesc. E mo­de­lul pe care‑l voi achi­zi­tiona in cu­rand si eu. Am avut un GS500 pe care toc­mai l‑am vandut.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.