Hapuri și aghiazmă

Două lucruri merg bine în Româ­nia: far­ma­ci­ile și bise­ri­cile. Ori­unde te întorci dai de una sau de alta. Iar dacă pri­mele sunt ini­ția­tive pri­vate, deci finan­țate din buzu­na­rul unor antre­pre­nori, cele­lalte sunt – direct sau indi­rect – finan­țate din buzu­na­rul nos­tru. Indig­na­rea unei mino­ri­tăți în pri­vința aces­tei infla­ții de așe­ză­minte de cult este întot­dea­una repri­mată medi­a­tic prin ape­lul la cre­dința stră­mo­șească a popo­ru­lui român care vrea bise­rici. Nu se știe cine este acest per­so­naj colec­tiv numit popo­rul român și nici cum îl con­sultă bise­rica orto­doxă, dar se pare că cle­rul și auto­ri­tă­țile sunt dim­pre­ună con­vinse des­pre ce își dorește el.

Se spune ade­sea că n‐avem des­tule școli, pe când bise­rici sunt prea multe. Se pare totuși că lucru­rile nu stau așa, mai e încă mult poten­țial pen­tru a umple cuti­ile milei și pen­tru a încasa taxe de aca­tiste, de aceea BOR con­ti­nuă să con­stru­iască. Chiar și împo­triva voin­ței eno­ri­a­și­lor. Or să pri­ceapă ei, păcă­to­șii, că hapu­rile din far­ma­cia de la par­te­rul blo­cu­lui nu‐i ajută prea mult și‐atunci o să le sară în aju­tor cu nis­cai tămâie și aghia­zmă. Care – se știe – vin­decă orice. Mai puțin pros­tia.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


  1. Anonymous

    Bise­ri­cile se con­stru­iesc pen­tru popi. Nu pen­tru cre­dinta. Nu pen­tru eno­ri­asi. Daca un popa vrea sa aiba o parohie undeva anume, acolo se va con­strue o bise­rica. Asta il costa pe popa (spa­gile), dar si pe noi. Dife­renta e ca popa isi recu­pe­reaza des­tul de repede "inves­ti­tia".


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu