Hapuri și aghiazmă

Două lucruri merg bine în Româ­nia: far­ma­ci­ile și bis­eri­cile. Ori­unde te întorci dai de una sau de alta. Iar dacă primele sunt iniția­tive pri­vate, deci finanțate din buzu­narul unor antre­prenori, cele­lalte sunt — direct sau indi­rect — finanțate din buzu­narul nos­tru. Indignarea unei minorități în priv­ința aces­tei inflații de așezăminte de cult este întot­deauna repri­mată medi­atic prin apelul la cred­ința stră­moșească a poporu­lui român care vrea bis­erici. Nu se știe cine este acest per­sonaj colec­tiv numit poporul român și nici cum îl con­sultă bis­er­ica orto­doxă, dar se pare că clerul și autoritățile sunt dim­pre­ună con­vinse despre ce își dorește el.

Se spune ade­sea că n‑avem destule școli, pe când bis­erici sunt prea multe. Se pare totuși că lucrurile nu stau așa, mai e încă mult potențial pen­tru a umple cuti­ile milei și pen­tru a încasa taxe de acatiste, de aceea BOR con­tinuă să con­stru­iască. Chiar și împotriva voinței eno­ri­așilor. Or să priceapă ei, păcă­toșii, că hapurile din far­ma­cia de la parterul blocu­lui nu‑i ajută prea mult și-atunci o să le sară în aju­tor cu nis­cai tămâie și aghi­azmă. Care — se știe — vin­decă orice. Mai puțin pros­tia.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Bis­eri­cile se con­stru­i­esc pen­tru popi. Nu pen­tru cred­inta. Nu pen­tru eno­ri­asi. Daca un popa vrea sa aiba o paro­hie undeva anume, acolo se va con­strue o bis­er­ica. Asta il costa pe popa (spag­ile), dar si pe noi. Diferenta e ca popa isi recu­pereaza destul de repede "investi­tia".


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu