Îna­inte de ’89 cir­cula un banc des­tul de bun des­pre ca­na­lul Du­năre-Ma­rea Nea­gră, ale că­rui lu­crări erau în plină exe­cu­ție în pe­ri­oada res­pec­tivă. Cică Bulă era elev și pri­mește temă să facă o po­e­zie scurtă des­pre ca­nal. Se duce Bulă acasă, se gân­dește nițel și scrie tema. La școală, în­vă­ță­toa­rea — con­vinsă că Bulă vine iar cu tema ne­fă­cută — îl ri­dică în pi­cioare și‑i zice:
— Ia spune tu, Bulă, ce po­e­zie ai compus.
Bulă des­chide ca­ie­tul și citește:
— Foaie verde an­ghi­nare / Avem ca­nal pân’ la mare / Și se plimbă cu băr­cuța / Ne­nea Nicu și Lenuța
În­vă­ță­toa­rea se is­te­ri­zează și îl da afară din clasă. Pe hol, Bulă se în­tâl­nește cu di­rec­to­rul școlii.
— Ce-ai mai fă­cut iar, Bulă?
— Ni­mic, to­va­rășu’ di­rec­tor, am ci­tit o po­e­zie des­pre canal.
— Și pen­tru asta te‑a dat afară de la oră? Ia spune-mi‑o și mie…
Bulă re­cită din nou:
— Foaie verde an­ghi­nare / Avem ca­nal pân’ la mare / Și se plimbă cu va­po­rul / Ceau­șescu și poporul.
— Păi e o po­e­zie foarte fru­moasă, ia hai cu mine îna­poi în clasă să ve­dem de ce te‑a dat afară.
In­tră amân­doi în clasă și di­rec­to­rul o în­treabă pe învățătoare:
— De ce l‑ați dat afară pe Bulă, to­va­rășă în­vă­ță­toare? Po­e­zia pe care a scris‑o e foarte frumoasă
— To­va­rășu’ di­rec­tor, mie nu mi se pare de­loc frumoasă!
— Nu? Ia mai spune‑o, Bulă, o dată.
Bulă recită:
— Foaie verde an­ghi­nare / Avem ca­nal pân’ la mare / Și se plimbă cu băr­cuța / Ne­nea Nicu și Lenuța.
Di­rec­to­rul e consternat.
— Bulă, da’ nu pe asta mi-ai spus‑o mie pe hol.
— Ehe, to­va­rășu’ di­rec­tor, ve­deți dum­ne­a­voas­tră, una e po­li­tica ex­ternă și alta e po­li­tica internă.

Orice ase­mă­nare în­tre Bulă și Ponta nu e în­tâm­plă­toare. Ponta e fii-su.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Mai spun inca o data, poate va in­te­lege din ce in ce mai multa lume, ca ba­ie­ta­sul asta este un co-chi­lot, ne­copt, ajuns prim mi­nis­tru, pen­tru ca are sin­gu­rul me­rit de a fi gi­ne­rele lui popa-se­cu­rist Sarbu Ilie.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.