Două doamne, ușor să­rite de trei­zeci de ani, pă­șesc alene pe co­vo­rul ru­lant al ben­zii de aler­gat. Nu se în­tre­bu­in­țează prea mult, au ve­nit pen­tru at­mosferă, pen­tru so­ci­a­li­zare. Nu le cu­nosc nici mă­car din ve­dere, nu le-am mai vă­zut pe acolo, poate sunt cli­enți noi sau poate nu ne ni­me­rim la ace­leași ore. Amân­două au echi­pa­ment spor­tiv de firmă, una Adi­das, cea­laltă Lotto. Dis­cută cu în­su­fle­țire, pe ju­mă­tate în­toarse una spre cea­laltă, arun­când din când în când o pri­vire în jos, la picioare.

- Da, tu, al meu numa’ ne­ca­zuri am avut cu el de‑o vreme în­coace, zice doamna Adi­das. Mi‑a luat un cinci la ma­te­ma­tică de era să în­ne­bu­nesc când am aflat.
Doamna Lotto em­pa­ti­zează dis­cret, dând din cap a în­țe­le­gere. Doamna Adi­das continuă:
— Și m‑am dus să vor­besc cu pro­fe­soara, să văd dacă poate să mai facă cu el în par­ti­cu­lar, că eu nu ac­cept note de cinci.
— Nor­mal, aprobă cu con­vin­gere doamna Lotto.
— Și ce să-ți spun, tu, mi‑a zis aia că e su­pra­a­glo­me­rată, că nu mai poate să ia alți copii…
— Nu se poate…
— Da, da’ m‑am prins că vrea mai mult pe oră și i‑am ofe­rit și eu 40 de lei ora, că la noi nu e o problemă.
— Cam mult, își dă cu pă­re­rea doamna Lotto. Ne­poată-mea face tot la mate, cu un pro­fe­sor de la un li­ceu bun am în­țe­les și dă numa’ trei­j’de lei pe oră.
— E cam mult, da’ me­rită că uite, după numa’ două săp­tămâni mi l‑a ri­di­cat ime­diat la nota opt.
— Aaa, păi atunci me­rită, tu…
— Mda. Și am avut pro­bleme și la ro­mână că nu‑i place să ci­tească. Toată ziua stau de capu’ lui: ci­tește, ci­tește. Da’ ni­mic. E numa’ cu ta­bleta aia în mână, de când i‑a luat‑o ta­’su de Crăciun.
— Ce vrei, mă, sunt co­pii, îi ten­tează, normal…
— La en­gleză mi‑a scâr­țâit și pe-acolo… ce să-ți mai spun, mi‑a scos peri albi în ul­tima vreme, con­chide doamna Adidas.

Doamna Lotto se re­pli­ază pen­tru o clipă și apoi, cu un aer ne­du­me­rit întreabă:
— Păi, fată, eu tot n‑am în­țe­les: al tău la ce e excelent?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Anonymous

    Cele doua fufe au pro­fi­lul ”ero­u­lui” dezva­lu­i­tor al co­rup­tiei din in­va­ta­mant, ce evo­lu­eaza la rampa in mo­men­tul ac­tual. Acum sunt in ”faza de dat”. In mo­men­tul in care loa­zele lor vor fi to­tusi tran­tite vor trece la ”faza dezva­lu­i­ri­lor”. Ca, deh, odra­sla lor nu poate avea pro­bleme de­cat daca toti das­ca­lii, la gra­mada, sunt niste ne­no­ro­citi co­rupti si lacomi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.