Excelențele noastre

Două doamne, ușor sărite de treizeci de ani, pășesc alene pe cov­orul rulant al ben­zii de aler­gat. Nu se între­buințează prea mult, au venit pen­tru atmos­feră, pen­tru socializare. Nu le cunosc nici măcar din vedere, nu le‐am mai văzut pe acolo, poate sunt clienți noi sau poate nu ne nimerim la ace­leași ore. Amân­două au echipa­ment sportiv de firmă, una Adi­das, cealaltă Lotto. Dis­cută cu însu­flețire, pe jumă­tate întoarse una spre cealaltă, aruncând din când în când o privire în jos, la picioare.

- Da, tu, al meu numa' necazuri am avut cu el de‐o vreme încoace, zice doamna Adi­das. Mi‐a luat un cinci la matem­at­ică de era să înneb­unesc când am aflat.
Doamna Lotto empa­tizează dis­cret, dând din cap a înțelegere. Doamna Adi­das con­tinuă:
— Și m‐am dus să vorbesc cu pro­fe­soara, să văd dacă poate să mai facă cu el în par­tic­u­lar, că eu nu accept note de cinci.
— Nor­mal, aprobă cu convin­gere doamna Lotto.
— Și ce să‐ți spun, tu, mi‐a zis aia că e supraa­glom­er­ată, că nu mai poate să ia alți copii…
— Nu se poate…
— Da, da' m‐am prins că vrea mai mult pe oră și i‐am oferit și eu 40 de lei ora, că la noi nu e o prob­lemă.
— Cam mult, își dă cu păr­erea doamna Lotto. Nepoată‐mea face tot la mate, cu un pro­fe­sor de la un liceu bun am înțe­les și dă numa' treij'de lei pe oră.
— E cam mult, da' mer­ită că uite, după numa' două săp­tămâni mi l‐a ridi­cat ime­diat la nota opt.
— Aaa, păi atunci mer­ită, tu…
— Mda. Și am avut prob­leme și la română că nu‐i place să citească. Toată ziua stau de capu' lui: citește, citește. Da' nimic. E numa' cu tableta aia în mână, de când i‐a luat‐o ta'su de Cră­ciun.
— Ce vrei, mă, sunt copii, îi ten­tează, nor­mal…
— La engleză mi‐a scârțâit și pe‐acolo… ce să‐ți mai spun, mi‐a scos peri albi în ultima vreme, conchide doamna Adi­das.

Doamna Lotto se repli­ază pen­tru o clipă și apoi, cu un aer nedumerit între­abă:
— Păi, fată, eu tot n‐am înțe­les: al tău la ce e exce­lent?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anonymous

    Cele doua fufe au pro­filul ”eroului” dez­valuitor al corup­tiei din invata­mant, ce evolueaza la rampa in momen­tul actual. Acum sunt in ”faza de dat”. In momen­tul in care loazele lor vor fi totusi tran­tite vor trece la ”faza dez­valuir­ilor”. Ca, deh, odrasla lor nu poate avea prob­leme decat daca toti das­calii, la gra­mada, sunt niste nenoroc­iti corupti si lacomi.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu