După cum toți știm, ali­anța USL este for­mată din Ali­anța de Cen­tru-Stânga — adică PSD și UNPR — și Ali­anța de Cen­tru Dreapta, care e com­pusă din PNL și PC. Până aici ni­mic spec­ta­cu­los. Doar că… Doar că dom­nul An­to­ne­scu spune că ar tre­bui re­zol­vată pro­blema aces­tei ali­anțe PNL-PC, care este mai de­grabă o fic­țiune de­cât o re­a­li­tate. Ni­mic mai ade­vă­rat, aș spune pri­vind la dis­tan­ța­rea tot mai evi­dentă din­tre An­to­ne­scu și Vo­i­cu­lescu. Ce im­pli­ca­ții ju­ri­dice are această afir­ma­ție asu­pra ali­an­ței USL?

Le­gea 14 din 2003 spune că orice mo­di­fi­care adusă com­po­nen­ței unei ali­anțe po­li­tice tre­buie co­mu­ni­cată la Tri­bu­na­lul Bu­cu­rești pen­tru în­re­gis­trare. Deci dacă PNL și PC di­zolvă ACD, atunci tre­buie să anunțe acest lu­cru la tri­bu­nal. Treabă sim­plă. Însă ace­lași lu­cru se în­tâm­plă și în USL: ACD nu mai există for­mal, deci com­po­nența USL se schimbă. După dis­pa­ri­ția ACD, USL va fi for­mată din Ali­anța de Cen­tru-Stânga și… mda, și cam atât. Iar cei care rămân în ali­anță au drep­tul de a ho­tărî cine in­tră sau nu în ali­anță. Vom asista la un mic joc de rea­sam­blare a USL?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.