Eu, nea Ion și plasma TV

Spe­cia­liș­tii ăștia de la FMI care se tot vân­tură prin Româ­nia sunt cu sigu­ranță niște oameni pre­gă­tiți pro­fe­sio­nal care știu să facă niște cal­cule sim­ple. Poate n‐or fi genii ale finan­țe­lor, dar mă indo­iesc că nu știu să facă niște cal­cule ele­men­tare. De aia nu înțe­leg cum ar putea fi de acord cu gogo­rița poli­tică a lui Ponta prin care li se dau niște pomeni elec­to­rale sub forma unor bani cu care să‐și plă­tească ratele la bănci în schim­bul unor pro­mise voturi la euro­par­la­men­tare. Pen­tru că e cât se poate de evi­dentă absur­di­ta­tea: cică nu se închide buge­tul și de aia tre­buie mărită acciza la com­bus­ti­bili cu 7 euro­cenți, dar pe par­tea ailaltă arun­căm banii pe fereas­tră sub pre­tex­tul că se vor întoarce ei cumva în eco­no­mie, prin con­sum. Nu e decât o sin­gură expli­ca­ție: celor de la FMI li se rupe de pros­ti­ile poli­tice pe care le facem, pen­tru că dacă ne afun­dăm în dato­rii, picăm fix în mâi­nile lor.

Prin­ci­piul soli­da­ri­tă­ții soci­ale e impor­tant. Nu fac parte din cate­go­ria celor care sus­țin că nea Ion de lângă mine tre­buie să crape de foame, doar pen­tru că n‐are com­pe­tența nece­sară ca să‐și asi­gure pâi­nea de fie­care zi. Vreau să‐l ajut și sunt gata să dau ceva de la mine pen­tru asta. Cu ce nu sunt de acord este când, după ce îi dau bani ca să nu moară de foame, ca să pri­mească aju­tor de șomaj când n‐o mai avea de lucru, ca să aibă ser­vi­cii de sănă­tate, ca să își educe plo­zii la școala de stat și ca să pri­mească pen­sie, nea Ion se duce și face cre­dit ca să‐și ia plasmă TV și să‐l vadă mai bine pe Gâdea cum vomită căcat în fie­care seară. Cam pe aici se oprește și soli­da­ri­ta­tea mea: te ajut să supra­vie­țu­iești, dar dacă îți bați joc de efor­tul meu n‐ai decât să crăpi.

Pe mine nu m‐a între­bat nici unul din­tre ăștia pe care vrea să‐i cado­ri­sească Ponta ce părere am des­pre fap­tul că se anga­jează la niște cre­dite peste pute­rile lor. Nu se află în situ­a­ția actu­ală pen­tru că soarta a fost împo­triva lor. Hai să‐i aju­tăm când sunt defa­vo­ri­zați de han­di­ca­puri, când li se dărâmă casa la inun­da­ții sau la un cutre­mur, dar nu când prin pro­pria lor pros­tie s‐au pus într‐o situ­a­ție impo­si­bilă. A‐i ierta pen­tru această tâm­pe­nie, finanțându‐i, este egal cu a‐i împie­dica să învețe ceva din asta. E ca și cum am spune: nea Ioane, fă, tată, cre­dite câte ai chef și ia‐ți plasmă pe perete, că dacă nu te des­curci, ți‐o plă­tesc eu!

Apoi sunt o gră­madă de nea Ion care lucrează la firme care prac­tică un sis­tem de plată ile­gal: le dau sala­riul minim pe eco­no­mie prin casi­e­rie și res­tul, la negru, în mână. Oame­nii ăștia, care fen­tează sta­tul de plata impo­zi­te­lor în fie­care lună și n‐au nea­pă­rat nevoie de un aju­tor, vor fi aju­tați la cre­dite. Vi se pare corect?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu