Harababuromânia

Când vor să des­crie o hara­ba­bură gene­rală, româ­nii folo­sesc expre­sia "nu știe stânga ce face dreapta". Se pare că pe prin­ci­piul ăsta func­țio­nează azi și USL, pen­tru că stânga și dreapta – pre­su­pu­nând că PSD și PNL încă se mai pre­tind repre­zen­tante ale unor teo­rii poli­tice – se mișcă hao­tic și se plez­nesc reci­proc. Anto­ne­scu și Ponta își ser­vesc din nou replici ustu­ră­toare, demon­strând cât de fra­gil este fun­damen­tul pe care stă azi guver­na­rea Româ­niei.

Stânga este în mod cert mai orga­ni­zată. Noua ali­anță numită USD este o decla­ra­ție expli­cită de forță și coe­ziune făcută de pese­diști, care anunță public că au capa­ci­ta­tea de a guverna sin­guri și de a‐și adju­deca și guver­nul și pre­șe­den­ția. Numele este ales foarte bine, păs­trând rezo­nanța ali­an­ței care a câști­gat ale­ge­rile în 2012, clamând con­ti­nu­i­ta­tea pro­gra­mu­lui eco­no­mic. Au ter­mi­nat de demon­tat PPDD, mutându‐i par­la­men­ta­rii în sate­li­tul numit UNPR, iar PC a sărit bucu­ros în barca social‐democrată care pro­mite să‐l apere pe Varan de jus­ti­ție. Ponta și Oprescu sunt can­di­dați cu șanse mari la pre­șe­den­ție.

Dreapta se fără­mițează tot mai mult. PDL pierde oameni care migrează la noul PMP. PNL‐ul va scă­dea puter­nic în opțiuni după ce va părăsi USL. Forța Civică și Noua Româ­nie sunt aproape pie­rite. Nu există nici un can­di­dat serios pen­tru Cotro­ceni. Anto­ne­scu e un fan­fa­ron gol de con­ți­nut poli­tic, Pre­doiu e nimeni. Sin­gu­rul care ar avea șanse să colec­teze voturi ar fi, după păre­rea mea, Johan­nis. Dar nimeni nu‐l va pro­mova.

Din­colo de toate astea mă scoate din minți rela­xa­rea cu care lide­rii poli­ti­cii româ­nești vor­besc des­pre vii­to­rul pre­șe­dinte: îl punem pe Oprescu, ba nu pe Anto­ne­scu, poate can­di­dează chiar Ponta. Voința elec­to­ra­tu­lui deja nu mai con­tează, turma de votanți se va pre­zenta la urne ca să exe­cute ce li se indică. E ca și cum deci­zia s‐ar lua între ei, iar res­tul țării nu are de făcut decât să se ali­ni­eze dis­ci­pli­nat la sec­ți­ile de votare.

Și mă tem că ale­ge­rile euro­par­la­men­tare vor fi un galop de sănă­tate pen­tru PSD consolidându‐le pozi­ția de baroni abso­luți ai hara­bu­rii numite Româ­nia.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu