Pentru munțomani

După cum vă mai spun din când în când, nu atât de des pe cât ar tre­bui, în lumea din jurul nos­tru se mai întâm­plă și lucruri bune. Unele din­tre ele sunt rodul muncii celor de la Aso­ci­ația Mon­tană Carpați, cre­ată in jurul site-ului www.carpati.org, cel pe care ne uităm toți când vrem infor­mații despre munte. Și mă gân­desc că aș putea să mă ală­tur unor ast­fel de iniția­tive în 2014. Tot mi-am pro­pus să bat in fiecare an munții, de ce n‑aș face‑o une­ori și cu oarece folos pen­tru ceilalți?

Sau poate în drumeți­ile mele împre­ună cu pri­etenii am putea lua niște pen­sule și vopsea să întărim mar­ca­jele mai puțin viz­ibile. Deși prob­a­bil că nu e bine să facem asta de capul nos­tru… hmm! Mă voi gândi mai serios la asta. Poate vă gândiți și voi, cei care bateți munții.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu