Crimeea ungurească

Mi‑e greu să-mi închipui cum ar fi putut Las­zlo Tokes să dea cu mucii în fasole mai rău decât a făcut‑o, com­parând situ­ația secuilor din Româ­nia cu a tătar­ilor din Crimeea. Și mai ales unde: în fața Par­la­men­tu­lui Euro­pean, adică unul din­tre locurile unde îngri­jo­rarea față de criza ucraineană și efectele ei asupra Europei este max­imă. Dom­nul Tokes suferă une­ori de un soi de incon­ti­nență la nivel men­tal, cuvin­tele țâș­nesc din el pre­cum rahatul din fun­dul raței și nu‑i prima oară când se umple de peni­bil în pub­lic. Mă gân­desc că s‑or fi uitat la el par­la­men­tarii europeni și și-or fi zis că exact asta le mai lipsește acum, un smintit care inven­tează o nouă Crimeea.

În plus face și un mare deser­vi­ciu UDMR-ului. Vă dați seama cum ar arăta acum dacă guver­nul din care fac parte și maghiarii ar orga­niza regiu­nile în așa fel încât să se recon­sti­tuie Regiunea Autonomă Maghiară? Toată opoz­iția va marca puncte elec­torale sem­ni­fica­tive denunțând PSD-ul care face jocul lui Tokes, împotriva intere­selor României. Cred că ar ieși lumea în stradă. Așa ceva ar duce la pierderea alegerilor de către PSD, fie cele prezi­dențiale, fie cele par­la­mentare, în funcție de momen­tul împărțirii admin­is­tra­tive pe regiuni. După ast­fel de declar­ații PSD-ul e aproape forțat să refuze con­sti­tuirea regiu­nilor pe cri­terii etnice. Ori, ăsta e marele catch pen­tru care UDMR s‑a băgat în guver­nul Ponta, să fie clar.

Offtopic: Vă mai aduceți aminte când dom­nul Hunor zicea că Voiculescu este can­cerul politicii românești? (Băgați un Google Trans­late pe arti­col, că devine intel­igi­bil.) Ei bine, uite că nu mai e. Dragul de Kele­men pare să se simtă foarte bine în ace­lași guvern cu el și se pare că se potrivesc împre­ună ca tusea cu junghiul.

Nu‑i iubesc românii pe maghiari, e drept. Nici maghiarii pe români. E o dis­cordie istorică și ea n‑o să dis­pară prea curând, dacă va dis­pare vre­o­dată. Din cauza aces­tor ten­si­uni s‑ar putea să nu reușim nicio­dată să rea­d­ucem Basara­bia în Româ­nia, pen­tru că rușii și ruso­fonii de din­colo de Prut se uită la cum ne înțelegem cu ungurii și trag con­cluzii despre cum ar fi priv­iți ei ca minori­tate. Nu e toc­mai un motiv de a încu­raja union­is­mul. Dar din­colo de aceste antipatii rec­i­proce, care se man­i­festă mai degrabă emoțional decât insti­tuțional, Româ­nia nu dis­crim­inează minori­tatea maghiară. Ba dim­potrivă, aș spune. Așa că ast­fel de afir­mații pre­cum cea a lui Tokes, care inven­tează o Crimeea ungurească în inima României, nu pot să servească nimănui, nicio­dată.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu