Soare și vânt

E greu să vor­bești despre partea poz­i­tivă a crizei din Ucraina. Oricum ai abor­da subiec­tul, nu poți să ignori fap­tul că vor­bim de vic­time, de vio­lențe inutile, de deri­va unui întreg popor, de repornirea războiu­lui rece. Dar, dacă totuși am putea pen­tru o clipă uita toate astea, care ar fi opor­tu­nitățile pe care le crează acest con­flict?

Mie mi se pare că Europa, în frunte cu Ger­ma­nia, va începe să recon­sidere surse­le de energie pe care le folosește. Depen­dența masivă de gazul rus­esc este unul din pilonii pe care se clădește aro­ganța Moscov­ei. Celălalt este tupeul nemă­surat, con­vinși fiind că statele europene și Amer­i­ca nu vor avea neb­unia de a‑i urma într-un al treilea război mon­di­al. Ceea ce, s‑o recunoaștem, sperăm și noi.

Deci sin­gu­ra armă pe care Europa o are pen­tru a sancționa Rusia este econo­mia. Numai că deo­cam­dată arma asta are for­ma unui bumerang — după scurt timp de la sancți­u­nile apli­cate, Rusia va închide robi­ne­tul de gaz, par­al­izând econo­mia euro­peană printr‑o criză sev­eră de energie. Cine rezistă mai mult: Rusia fără banii europeni sau Europa fără gazul rus­esc? Eu aș paria mai degrabă pe pri­ma vari­antă.

Nu rămâne decât o sin­gură opți­une, din păcate una care nece­sită timp: alte surse de energie. Statele Unite sug­erează expor­tul de gaze din exploatările lor de gaze de șist — mie mi se pare o glumă vari­anta asta, pen­tru că nu văd cum s‑ar putea asigu­ra deb­it­ul con­ductelor rusești prin trans­portul cu vase-con­tain­er. Apoi nici nu cred că există capac­i­tatea de depoz­itare a gazelor aduse din Amer­i­ca — unde stochezi așa o can­ti­tate?

Indifer­ent care va fi soluția de moment, un lucru pare clar: Europa tre­buie să dev­ină mai puțin depen­den­tă ener­getic de alte regiu­ni ale lumii. Iar asta cred că se poate prin tehnologi­ile verzi exis­tente. Slavă Dom­nu­lui bate vân­tul, iar soarele strălucește sufi­cient ca să pro­ducem mai multă elec­tric­i­tate fără petrol sau gaz. Va fi asta con­cluzia lid­er­ilor europeni? Vom putea spune că măcar atâ­ta lucru bun a ieșit din criza ucraineană?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Kinetoterapie Suceava

    Super arti­colul!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu