Sunt tătar, uneori

Din motive pe care nici eu nu mi le explic am o sim­patie per­son­ală pen­tru tătari. E ceva în isto­ria lor care mi i‑a făcut dra­gi, un soi de empatie față de cel care încalecă dru­murile și se lasă pur­tat de ele către un necunos­cut des­tin, încred­ințân­du-și soar­ta în mâinile haz­ardu­lui — poate că tân­jesc fără să știu după lib­er­tatea pe care ți‑o relevă ste­pele eurasi­at­ice, priv­ite de pe șaua unui cal. Glumesc une­ori, răută­cios, despre hunii sosiți din ste­pele mon­gole, dar ade­vărul e că în adân­cul gân­durilor mele simt un pic din savoarea cărnii de cal păs­trată sub șa, ameste­cată cu sudoarea sărată care o prez­ervă și o scâr­boșește simul­tan.

Dobro­gea este un tărâm mirac­u­los pen­tru mine pen­tru că aco­lo există tătari. Noros Cecer e per­son­ajul unui cân­tec care ni‑e drag toc­mai pen­tru că e vor­ba de o tătăroaică. E ceva în spița lor care mie îmi sună bine, ca și cum prezența lor print­re noi e un dar, e o bogăție. Mama avea une­ori obi­ceiul să ne spună, atun­ci când ne făceam că nu pri­cepem vor­bele sale: ești tătar? Nu lim­ba n‑o pri­ce­peam, ci tem­per­area emoției năval­nice era imposi­bilă, pre­cum hoard­ele suresc­i­tate ale unui viitor hanat. Încă mai sunt tătar, une­ori. Încă îmi mai place să cred că sunt. Că pot fi.

În anii 1300 tătarii for­mau primul hanat al Crimeei. Pen­tru pri­ma dată penin­su­la Mării Negre era adunată într‑o orga­ni­zare statală. După sute de ani rușii au ven­it asupra lor cu arme și mulțime de oaste și i‑au prigo­nit. Nimeni nu le‑a știut soar­ta, nimeni nu i‑a plâns, nimeni nu i‑a căi­nat. Pe mulți i‑au dus în Siberia, în pribegie. După zeci de ani unii s‑au reîn­tors. Alții nu. Din stăpâni au devenit minori­tate.

Azi rușii vorbesc despre Crimeea etern ruse­ască. Azi nimeni nu își mai amintește de ei. Azi nimeni nu pare să știe că anexarea Crimeei la Rusia e, înainte de toate, o rană redeschisă pen­tru tătari.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu