Suntem sexual omnivori?

Une­ori, când mă încu­ra­jez să abor­dez subiecte mai del­i­cate, mă întreb dacă nu cumva voi fi greșit înțe­les sau jude­cat în mod pripit. Că o recunoaștem sau nu, ne place să auzim lucruri pe care deja le accep­tăm, iar atunci când cineva iese din tipar­ele noas­tre men­tale, avem o reacție nat­u­rală de resp­in­gere. Cam în această cat­e­gorie s‑a înscris și tex­tul meu recent despre con­fuzia între dragoste și sex, despre con­tradicția din­tre real­i­tatea mod­ernă și morala medievală pe care încă o aplicăm. Mă între­bam atunci când l‑am scris dacă voi șoca audi­ența — stârnind o dez­batere — sau se va lăsa o tăcere pudică peste el. Acum știu că a doua vari­antă a fost cea ade­vărată.

Seara tre­cută am găsit pe TED o scurtă con­fer­ință pe aceeași temă, despre care — vă jur — nu știam nimic când am scris arti­colul meu. Poate că ea vi se va părea mai convingă­toare.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu