Une­ori, când mă în­cu­ra­jez să abor­dez su­biecte mai de­li­cate, mă în­treb dacă nu cumva voi fi greșit în­țe­les sau ju­de­cat în mod pri­pit. Că o re­cu­noaș­tem sau nu, ne place să au­zim lu­cruri pe care deja le ac­cep­tăm, iar atunci când ci­neva iese din ti­pa­rele noas­tre men­tale, avem o re­ac­ție na­tu­rală de res­pin­gere. Cam în această ca­te­go­rie s‑a în­scris și tex­tul meu re­cent des­pre con­fu­zia în­tre dra­goste și sex, des­pre con­tra­dic­ția din­tre re­a­li­ta­tea mo­dernă și mo­rala me­di­e­vală pe care încă o apli­căm. Mă în­tre­bam atunci când l‑am scris dacă voi șoca au­diența — stâr­nind o dez­ba­tere — sau se va lăsa o tă­cere pu­dică peste el. Acum știu că a doua va­ri­antă a fost cea adevărată.

Seara tre­cută am gă­sit pe TED o scurtă con­fe­rință pe ace­eași temă, des­pre care — vă jur — nu știam ni­mic când am scris ar­ti­co­lul meu. Poate că ea vi se va pă­rea mai convingătoare.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.