Ubuntu, my (new) love

De vreo lună de zile am luat istor­ica decizie să renunț la Win­dows. Nu pen­tru că era prea main­stream, ci din motive foarte prac­tice: lap­topul meu abia se mai mișca. Am stu­diat nițel situ­ația înainte de așa o decizie și am încer­cat să găs­esc o soluție mai sim­plă. Fără suc­ces. Prima vari­antă era să mai pun niște RAM, ceea ce n‑ar fi fost scump, dar mai toate sfa­turile de pe net spuneau că n‑o să fie mare îmbunătățire. A doua idee a fost să schimb hard-disk-ul cu un SSD — asta era ceva mai scump și pre­supunea rein­sta­larea tuturor apli­cați­ilor, tre­abă anevoioasă și din cale afară de plic­ti­coasă.

Și într‑o seară, cercetând ce aș mai putea face să rea­duc la viață min­unea mea de lap­top, dau peste un arti­col care explica exact despre prob­lemele pe care le întâmp­inam și eu. Omul povestea că din când în când e bine să razi tot și să rein­stalezi Windows-ul și apli­cați­ile, până când într‑o zi te sat­uri de-atâtea rein­stalări, îti vine mintea la cap și-ți pui Linux. Atunci mi‑a încolțit si mie ideea că asta ar putea fi o soluție foarte potriv­ită. Între­barea era dacă voi putea avea toate apli­cați­ile de care am nevoie, dar m‑am gân­dit că lumea open source tre­buie să fi dez­voltat destul soft­ware ca să mulțumească și un uti­liza­tor nu chiar așa de sofisti­cat ca mine.

Am pus Ubuntu și de-atunci totul s‑a schim­bat. Lap­topul pornește în douăzeci de secunde în loc de cinci minute. Apli­cați­ile se mișcă foarte bine. Nu-mi lipsește nimic: am și Net­beans pen­tru dez­voltare, OpenOf­fice pen­tru doc­u­mente, sin­cronizare automată cu Google Drive, Chrome și Fire­fox pen­tru brows­ing, Thun­der­bird pen­tru mail, Pid­gin pen­tru chat și Gimp pen­tru grafică. Amarok e un player audio super, iar Totem nu mi‑a dat bătaie de cap cu nici un film până acum.

În con­cluzie: windows-iști din toate zările, linuxiți-vă!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu