Ubuntu, my (new) love

De vreo lună de zile am luat isto­rica deci­zie să renunț la Win­dows. Nu pen­tru că era prea main­stream, ci din motive foarte prac­tice: lap­to­pul meu abia se mai mișca. Am stu­diat nițel situ­a­ția îna­inte de așa o deci­zie și am încer­cat să găsesc o solu­ție mai sim­plă. Fără suc­ces. Prima vari­antă era să mai pun niște RAM, ceea ce n‐ar fi fost scump, dar mai toate sfa­tu­rile de pe net spu­neau că n‐o să fie mare îmbu­nă­tă­țire. A doua idee a fost să schimb hard‐disk‐ul cu un SSD – asta era ceva mai scump și pre­su­pu­nea rein­sta­la­rea tutu­ror apli­ca­ți­i­lor, treabă ane­vo­ioasă și din cale afară de plic­ti­coasă.

Și într‐o seară, cer­ce­tând ce aș mai putea face să rea­duc la viață minu­nea mea de lap­top, dau peste un arti­col care explica exact des­pre pro­ble­mele pe care le întâm­pi­nam și eu. Omul poves­tea că din când în când e bine să razi tot și să rein­sta­lezi Windows‐ul și apli­ca­ți­ile, până când într‐o zi te saturi de‐atâtea rein­sta­lări, îti vine min­tea la cap și‐ți pui Linux. Atunci mi‐a încol­țit si mie ideea că asta ar putea fi o solu­ție foarte potri­vită. Între­ba­rea era dacă voi putea avea toate apli­ca­ți­ile de care am nevoie, dar m‐am gân­dit că lumea open source tre­buie să fi dezvol­tat des­tul software ca să mul­țu­mească și un uti­li­za­tor nu chiar așa de sofis­ti­cat ca mine.

Am pus Ubu­ntu și de‐atunci totul s‐a schim­bat. Lap­to­pul por­nește în două­zeci de secunde în loc de cinci minute. Apli­ca­ți­ile se mișcă foarte bine. Nu‐mi lip­sește nimic: am și Netbeans pen­tru dezvol­tare, Ope­nO­ffice pen­tru docu­mente, sin­cro­ni­zare auto­mată cu Goo­gle Drive, Chrome și Fire­fox pen­tru brow­sing, Thun­der­bird pen­tru mail, Pid­gin pen­tru chat și Gimp pen­tru gra­fică. Ama­rok e un pla­yer audio super, iar Totem nu mi‐a dat bătaie de cap cu nici un film până acum.

În con­clu­zie: windows‐iști din toate zările, linuxiți‐vă!Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu