De vreo lună de zile am luat is­to­rica de­ci­zie să re­nunț la Win­dows. Nu pen­tru că era prea main­stream, ci din mo­tive foarte prac­tice: lap­to­pul meu abia se mai mișca. Am stu­diat nițel si­tu­a­ția îna­inte de așa o de­ci­zie și am în­cer­cat să gă­sesc o so­lu­ție mai sim­plă. Fără suc­ces. Prima va­ri­antă era să mai pun niște RAM, ceea ce n‑ar fi fost scump, dar mai toate sfa­tu­rile de pe net spu­neau că n‑o să fie mare îm­bu­nă­tă­țire. A doua idee a fost să schimb hard-disk-ul cu un SSD — asta era ceva mai scump și pre­su­pu­nea re­in­sta­la­rea tu­tu­ror apli­ca­ți­i­lor, treabă ane­vo­ioasă și din cale afară de plic­ti­coasă.

Și într‑o seară, cer­ce­tând ce aș mai pu­tea face să rea­duc la viață mi­nu­nea mea de lap­top, dau peste un ar­ti­col care ex­plica exact des­pre pro­ble­mele pe care le în­tâm­pi­nam și eu. Omul po­ves­tea că din când în când e bine să razi tot și să re­in­sta­lezi Win­dows-ul și apli­ca­ți­ile, până când într‑o zi te sa­turi de-atâ­tea re­in­sta­lări, îti vine min­tea la cap și-ți pui Li­nux. Atunci mi‑a în­col­țit si mie ideea că asta ar pu­tea fi o so­lu­ție foarte po­tri­vită. În­tre­ba­rea era dacă voi pu­tea avea toate apli­ca­ți­ile de care am ne­voie, dar m‑am gân­dit că lu­mea open so­urce tre­buie să fi dezvol­tat des­tul software ca să mul­țu­mească și un uti­li­za­tor nu chiar așa de so­fis­ti­cat ca mine.

Am pus Ubu­ntu și de-atunci to­tul s‑a schim­bat. Lap­to­pul por­nește în do­uă­zeci de se­cunde în loc de cinci mi­nute. Apli­ca­ți­ile se mișcă foarte bine. Nu-mi lip­sește ni­mic: am și Ne­tbeans pen­tru dezvol­tare, Ope­nO­ffice pen­tru do­cu­mente, sin­cro­ni­zare auto­mată cu Go­o­gle Drive, Chrome și Fi­re­fox pen­tru brow­sing, Thun­der­bird pen­tru mail, Pi­d­gin pen­tru chat și Gimp pen­tru gra­fică. Ama­rok e un pla­yer au­dio su­per, iar To­tem nu mi‑a dat bă­taie de cap cu nici un film până acum.

În con­clu­zie: win­dows-iști din toate ză­rile, li­nu­xiți-vă!


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.