Când pri­vești re­zul­ta­tele ale­ge­ri­lor eu­ro­par­la­men­tare prima ten­ta­ție pe care o ai este aceea de vic­to­rie zdro­bi­toare a PSD-ului. Cu si­gu­ranță așa va fi și pre­zen­tată pu­blic de că­tre câști­gă­tori, doar că… Doar că, la o a doua pri­vire, apli­când pu­țină ma­te­ma­tică și un strop de lo­gică pu­tem ve­dea și alte lu­cruri, mult mai in­te­re­sante și mai neașteptate.

Să în­ce­pem prin a privi pri­mele re­zul­tate ofe­rite de BEC.

europarlamentare-2014-preliminare

Adu­nând pro­cen­tele PDL și PMP, până nu de­mult un sin­gur par­tid, ob­ți­nem vreo 18,5%, ceea ce e chiar foarte bine pen­tru o opo­zi­ție des­tul de inac­tivă în ul­tima vreme. Dacă mai adu­năm și Forța Ci­vică — apro­xi­ma­tiv 2,5% — un par­tid care e des­tul de apro­piat pe­de­liș­ti­lor, ajun­gem la 21%. Plus cele 15% ale li­be­ra­li­lor aproape că se ega­lează sco­rul luat de PSD. Vic­to­ria lui Vic­tor nu e chiar așa de vic­to­ri­oasă. De la cele 60% ale USL pier­de­rea elec­to­rală e des­tul de mare.

Acum ima­gi­nați-vă că Bă­sescu în­groapă se­cu­rea răz­bo­i­u­lui cu PDL și o pun de un pact, îm­pre­ună cu Forța Ci­vică. Pe urmă merg de mâ­nuță toți la PNL și le zic: ce-ar fi să‑l pu­nem pe Crin pre­șe­dinte și pe MRU prim-mi­nis­tru? Sau Crin pre­șe­dinte și Bă­sescu prim-mi­nis­tru? Sau…

Ei, ve­deți, din punc­tul meu de ve­dere asta ar fi o ade­vă­rată lo­vi­tură de ma­es­tru al politicii.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.