Pactul diavolilor

Am așa o sen­za­ție de la un timp încoace că poli­ti­cie­nii au pus‐o de‐un pact cu BOR, întru pro­mo­va­rea inte­re­se­lor ambe­lor părți. Con­tex­tul e cât se poate de favo­ra­bil într‐o țară super‐bisericoasă, unde sunt sufi­cienți proști care să înghită gogo­ri­țele bise­ri­cești și des­tui dis­pe­rați care nu mai văd o nădejde în nimic alt­ceva din ceea ce‐i încon­joară.

Așa preasfin­ții și pre­a­co­rup­ții și‐au dat mâna tot mai mult, ajutându‐se reci­proc să pros­pere: cate­drale mân­tu­i­toare, auto­ri­za­ții de con­struc­ție pen­tru bise­rici, scu­tiri de taxe și – la schimb – pro­pa­gandă elec­to­rală. Încă nu e de ajuns, tre­buie ajuns și la copii, ca să pre­gă­tească vii­to­rul eno­riaș votant din timp.

Sper că o să se găsească o insti­tu­ție a soci­e­tă­ții civile care să dea în jude­cată minis­te­rul edu­ca­ției pen­tru că ține secret un docu­ment cu carac­ter public. Pen­tru că nu‐mi pot închi­pui că guver­nul unei țări poate secre­tiza ceva cu excep­ția infor­ma­ți­i­lor de secu­ri­tate națio­nală.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
 • Interesant
 • Original
 • Amuzant
 • Plictisitor
 • Trist
 • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


 1. Gheorghe Roman

  Ce revelatie.Asta s‐a intim­plat din tot­dea­una.

 2. Sorin Sfirlogea

  De acord, Ina, dar în ultima vreme s‐a tre­cut cumva de la cola­bo­ra­rea empi­rică, ad‐hoc, la cea sis­te­ma­tică și orga­ni­zată. Am sen­ti­men­tul că dis­cu­ți­ile din­tre părți au deve­nit foarte prag­ma­tice, cu obiec­tive clare și acțiuni con­crete.

 3. Denisa Muntean

  vai de copiii nos­tri…

 4. Ina Elena Irimia

  eu n‐am sen­za­tie, am cer­ti­tu­di­nea relu­a­rii unei lungi mână­rii exis­tente și func­țio­nale de secole, între­rupte doar tem­po­rar de anii de comu­nism, din sim­plul motiv că ceașcă nu suporta con­cu­rență în adu­lare, fie ea și divină.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu