Scandalul rețetelor false

N‐am comen­tat la vre­mea când au apărut primele știri despre decon­tarea rețetelor false pen­tru medica­mente onco­log­ice pen­tru că am vrut să aflu mai multe infor­mații despre ce s‐a întâm­plat. Lucrurile iau o întorsă­tură dra­mat­ică, însă. S‐au operat arestări, acum avem și o sin­u­cidere. Și, în loc să dev­ină mai clar, pen­tru mine totul e mai con­fuz.

Să fraudezi sis­temul med­ical e o por­cărie în sine. După ce că sunt puțini bani pen­tru sănă­tate, a‐i mai și fura e ca și cum ai lua pâinea de la gura celui care n‐a mai mân­cat de trei zile. Să faci asta toc­mai în oncolo­gie, adică acolo unde dis­per­area pacien­tu­lui e max­imă și fiecare leu poate însemna o șansă în plus pen­tru supraviețuire, e de‐a drep­tul revoltă­tor. Să furi medica­mentele de la bol­navii de can­cer atunci când ai o afacere de 300 de mil­ioane de euro anual și o avere per­son­ală de aproape 100 de mil­ioane de euro este stu­pe­fi­ant.  Să te arunci de pe casă de dis­per­are că ai fost prins este lași­tate pură.

Ceva îmi dă cu vir­gulă. E oare sim­plă lăcomie în cazul Von­ica sau sunt niște dedesub­turi politice pe care nu le știm?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu