Scandalul rețetelor false

N‐am comen­tat la vre­mea când au apă­rut pri­mele știri des­pre decon­ta­rea rețe­te­lor false pen­tru medi­ca­mente onco­lo­gice pen­tru că am vrut să aflu mai multe infor­ma­ții des­pre ce s‐a întâm­plat. Lucru­rile iau o întor­să­tură dra­ma­tică, însă. S‐au ope­rat ares­tări, acum avem și o sinu­ci­dere. Și, în loc să devină mai clar, pen­tru mine totul e mai con­fuz.

Să fra­u­dezi sis­te­mul medi­cal e o porcă­rie în sine. După ce că sunt puțini bani pen­tru sănă­tate, a‐i mai și fura e ca și cum ai lua pâi­nea de la gura celui care n‐a mai mân­cat de trei zile. Să faci asta toc­mai în onco­lo­gie, adică acolo unde dis­pe­ra­rea pacien­tu­lui e maximă și fie­care leu poate însemna o șansă în plus pen­tru supra­vie­țu­ire, e de‐a drep­tul revol­tă­tor. Să furi medi­ca­men­tele de la bol­na­vii de can­cer atunci când ai o afa­cere de 300 de mili­oane de euro anual și o avere per­so­nală de aproape 100 de mili­oane de euro este stu­pe­fi­ant.  Să te arunci de pe casă de dis­pe­rare că ai fost prins este lași­tate pură.

Ceva îmi dă cu vir­gulă. E oare sim­plă lăco­mie în cazul Vonica sau sunt niște dede­sub­turi poli­tice pe care nu le știm?


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu