IT-ul ca brand de țară

În piața IT românească se estimează că sunt cam 64.000 de pro­fe­sion­iști. Anual sunt pub­li­cate cam 5–6.000 de joburi disponi­bile, însă doar în jur de 3.000 sunt ocu­pate în urma pro­ce­su­lui de recrutare. Pe de altă parte Europa pare să aibă un deficit de forță de muncă în dome­niul IT de vreo 300.000 de oameni, iar unele voci spun că în anii urmă­tori defici­tul va crește către jumă­tate de mil­ion.

Româ­nia are o poz­iție priv­i­le­giată în această piață IT: oameni destul de bine pregătiți, cos­turi rel­a­tiv scăzute. O mulțime de firme încearcă să uti­lizeze aceste resurse în ultima vreme, deschizându-și cen­tre de dez­voltare în Româ­nia. În plus exportăm o mulțime de tineri absol­venți de IT în țările ves­tice.

Situ­ația din Ucraina a ară­tat mul­tor com­panii occi­den­tale că extin­derea afac­er­ilor din­colo de granițele NATO com­portă niște riscuri demne de luat în seamă. Pe fon­dul aces­tei con­cluzii unele își relochează afac­er­ile mai la vest, de pildă la noi.

Politehnica scoate vreo 500 de absol­venți pe an, adică o creștere anu­ală de 0,8%. Dacă admitem că spe­cial­iștii IT actu­ali au vârste cuprinse între 25 și 45 de ani, înseamnă că rata anu­ală de retragere (pen­sion­are) va fi de circa 3.200 de oameni pe an. Sigur, nu acum, ci începând peste 20 de ani, când vom avea vreo 74.000 de spe­cial­iști (64.000 + 20 ani x 500 absolvenți/an, con­sid­erând că expor­tul de forță de muncă e zero). Dacă ne între­băm și cum vor evolua pro­fe­sional acești oameni, câți din­tre ei vor mai reuși să fie per­for­manți la 50–60 de ani, câți vor alege alte meserii, retrăgându-se din dome­niu înainte de pen­sie, putem admite că s‑ar putea ca rata anu­ală de retragere să fie chiar mai mare.

Și-atunci mă întreb: de ce nu-și mărește Politehnica capac­i­tatea de pregătire în dome­niul IT? De ce statul român nu sesizează opor­tu­ni­tatea de a deveni cen­trul de exper­tiză IT al Europei și nu solic­ită min­is­teru­lui edu­cației să acționeze în acest sens?


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu