Ponta, președintele patriarh

Devine tot mai evi­dent că tema reli­gioasă va fi una extrem de impor­tantă în cam­pa­nia elec­torală pen­tru Cotroceni. Pen­tru prima oară în alegerile din Româ­nia bis­er­ica orto­doxă este inclusă aproape ofi­cial în staff-ul unui can­di­dat. Ponta a lansat sub­til subiec­tul, răspun­zând unei provocări pe care n‑a lansat‑o nimeni: să nu fie acuzat că e român și orto­dox, așa e el și așa o să moară. Încep să intu­i­esc cum se vor derula lucrurile: el per­sonal nu va include nimic reli­gios în dis­cur­sul său, dar trâm­bițele de par­tid — gen Ghiță TV și Antenele — vor marșa intens pe ideea că el e sin­gu­rul reprezen­tant al românis­mu­lui orto­dox. Dacă vreun con­tra­can­di­dat îl va lua la între­bări despre aceste mesaje pub­lice, Ponta se va prevala din nou de drep­tul său de a fi mân­dru că e român și orto­dox, sub­lini­ind că nu tre­buie să‑l acuze nimeni pen­tru orig­inile și convin­ger­ile sale. Cum s‑ar zice nici usturoi n‑a mân­cat, nici gura nu‑i miroase. Deja a început…

La Ghiță TV fiecare con­tra­can­di­dat este "incrim­i­nat" reli­gios. Toți au prob­leme serioase cu bis­er­ica, nu doar din cauza aparte­nenței la alt cult. Adică aparte­nența la alt cult este o prob­lemă. Luteranis­mul e trimis în der­i­zo­riu, fiind reprezen­tat sim­bolic. Orice luteran e deza­van­ta­jat în cursa pen­tru președ­inție, aflăm de la reporterul pos­tu­lui Ghiță TV, adică Iohan­nis e out. Tăriceanu nu e doar romano-catolic, dar a mai și sem­nat să intre în Româ­nia pen­ti­costalii — aici se mizează din nou pe intol­er­anța reli­gioasă a elec­toru­lui român. Kele­men Hunor e tot romano-catolic, iar păcatul său e că a dat din sub­or­dinea sa cul­tele, trecându-le direct sub prim-ministru. Cu alte cuvinte s‑a spălat pe mâini de bis­er­ică. Nțțțțț, așa ceva nu se face! Mon­ica Macovei s‑a con­ver­tit de la orto­doxie la greco-catolicism — greșeală fun­da­men­tală în ochii orto­dox­iei. În ce‑l privește pe MRU, se spune că e în secta moza­ică și că a dis­pus scoaterea icoanelor din palatul Vic­to­ria când a fost pre­mier, dar nu se știe sigur dacă e ade­vărat — insin­uarea însă e sufi­cientă. Apropo: moza­is­mul e o religie, nu o sectă.

Dar să nu‑i uităm nici pe potențialii can­di­dați și să‑i des­fi­ințăm, pen­tru orice even­tu­al­i­tate: Emil Boc e un pen­ti­costal care nu a dat terenuri în Cluj pen­tru bis­erici noi, iar Dan Dia­conescu a supărat bis­er­ica pen­tru că a adus în tele­viz­iunea sa o sectă con­tro­ver­sată. Și nu e bine să superi bis­er­ica orto­doxă…

Nu mai vrem un președ­inte jucă­tor, ci un patri­arh. Iar eu unul tind să fiu de acord, pen­tru că dacă iese Ponta președ­inte… Dum­nezeu cu mila.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu