Sancta simplicitas

Ca și mine, prob­a­bil că oricine are un blog Word­Press cade mai întâi pradă detali­ilor. Vrei să atragi atenția, vrei să ieși din rând. Vrei să placi prin aspect, prin funcțion­al­ități. Și te arunci în marea de plugin-uri pe care le găsești din belșug pe net și instalezi, testezi, exper­i­mentezi, până când îți dai seama că site-ul merge prea încet și că poate ai exagerat. Vine apoi etapa în care tre­buie să mai renunți la una, la alta, dar parcă nu te induri, cauți soluții pen­tru per­for­manță și ajungi să accepți că nu e altă cale decât să mai dezin­stalezi din brizbrizuri.

La un moment dat, dacă nu ești un blog­ger com­er­cial și n‑ai reclame pe site, real­izezi că toate "fundițele" tale nu atrag prea mulți citi­tori și că prea puțini sunt cei care le folos­esc. Slavă Dom­nu­lui, Google Ana­lyt­ics te ajută foarte mult ca să pri­cepi asta — prob­lema e să dai atenție sta­tis­ti­cilor și să le inter­pretezi corect. Și parcă ți se ușurează inima și știi că tai de unde tre­buie. Per­for­manța începe să mai crească, începi să te pre­ocupi și de dimen­si­u­nile imag­inilor — ai sen­ti­men­tul că te îndrepți spre mai bine.

Până când într‑o zi înțelegi că lumea nu vine pe blogul tău decât pen­tru conținut — mai bun sau mai slab, după cum ți‑a fost inspi­rația — și că toate cele­lalte sunt doar arti­ficii ca să ți se pară ție că ai blog serios. Si te apuci de tăiat in carne vie, scoți toate prosti­ile care n‑ajută lec­tura și privești cu ochi com­plet noi ceea ce rămâne. Doar conținut — sancta sim­plic­i­tas.

Ar tre­bui să mai adaug că am med­i­tat îndelung la titlul blogu­lui meu, căutând legă­tura din­tre mine și nav­i­gația pe ape, sug­er­ată prin jur­nalul de bord. Îmi place marea, cred că mi-ar place să locui­esc pe un vas aco­stat la cheiul unui oraș euro­pean, dar nu simt deloc chemarea largu­lui. Dim­potrivă, întin­der­ile de apă mă intimidează. De ce atunci jur­nal de bord? Și m‑am gân­dit apoi că eu sunt mai degrabă călă­tor pe munți, ale căror provocări îmi place să le accept, deci mi s‑ar potrivi mai degrabă un jur­nal de drum.

Acum știți ce s‑a întâm­plat cu blogul peste week­end. Eu zic că e de bine.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu