Ro­mâ­nul Cos­tel a fu­rat. Ni­mic nou sub soare. Sunt zeci, poate sute de-alde Cos­tel care fură. Ro­mâ­nul Cos­tel des­pre care vă spun eu a fu­rat la Man­ches­ter. Te­le­foane. Nu unul, ci do­uă­zeci și șapte. În tim­pul unui con­cert Limp Bi­z­kit, când pro­pri­e­ta­rii erau ab­sor­biți de spec­ta­co­lul pen­tru care ve­ni­seră. Ro­mâ­nul Cos­tel a fost prins de po­li­ția bri­ta­nică. Și dus la doamna ju­de­că­toare Kush­ner, care s‑a ui­tat la el și i‑a zis că en­gle­zii nu do­resc in­frac­tori ca el în țara lor. După care l‑a bă­gat 14 luni la pușcărie.

Ro­mâ­nul Cos­tel va ieși din în­chi­soare și se va apuca de fu­rat alte te­le­foane, poate în Franța sau în Spa­nia. Nu furi do­uă­zeci și șapte de te­le­foane pen­tru că ești dis­pe­rat de foame. Le furi pen­tru că ești hoț pro­fe­si­o­nist. Și într‑o zi va ajunge din nou în fața unui ju­de­că­tor care îi va spune că nu e do­rit nici acolo. Nici acasă, în Ro­mâ­nia, nu ne do­rim in­frac­tori ca el.

Ves­tea proastă e că ro­mâ­nu­lui Cos­tel nu‑i pasă că ni­meni nu‑l vrea. El are drep­tul să cir­cule li­ber, să își ca­ute fe­ri­ci­rea, să fie el în­suși. Deci are drep­tul să fure, să fie în­chis pen­tru asta și să o ia de la ca­păt de fi­e­care dată.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.