Rămâne cum am stabilit

Prea‐ortodoxul can­di­dat la pre­șe­den­ția Româ­niei, exce­lența sa româ­nească dom­nul Vic­tor Vio­rel Ponta, pro­fită și el cât poate de zilele astea cât mai e pre­mier și își asi­gură un loc în rai, ală­turi de cei drepți miru­ind bise­rica română cu o ordo­nanță de urgență. Să fie de sufle­tul mor­ți­lor ălora care o să‐l voteze prin jude­țele Tele­or­man și Olt, unde – se știe – și mor­ții se scoală din groapă ca să sus­țină PSD‐ul. Nouăș'pe mii de cân­tă­reți – musai îi știți, sunt ăia care la slu­jbe  mor­măie ches­tii de neîn­țe­les în ison cu taica popa – vor fi plătiți din banii con­tri­bu­a­bi­li­lor care n‐au nevoie de școli, spi­tale sau străzi, ci de cân­ta­rea înăl­ță­toare milu­iește pre noi Doamne, după mare mila ta.

De par­tea sa, exagerat‐de‐fericitul patri­arh Daniel a instruit pe cei care se ocupă de PR‐ul BOR să anunțe public că bise­rica nu se ames­tecă în dez­ba­teri poli­tice – apropo de dis­cu­ți­ile recente des­pre can­di­dați orto­do­cși, lute­rani sau pen­ti­cos­tali – dar după ăia va fi dat vreun tele­fon lui dom' Vic­tor ca să‐l liniș­tească spunându‐i că treaba cu sus­ți­ne­rea rămâne cum au sta­bi­lit. Vic­tor Vio­rel i‐o fi mul­țu­mit de aju­tor, iar patri­ar­hul i‐o fi răs­puns reamintindu‐i vorba veche din popor: măi Vio­rele, mul­țu­mi­rea seacă nimă­nui nu‐i dragă – dă și tu ceva la cutia milei că mare e pute­rea lui Dum­ne­zeu și te‐o ajuta la lucra­rea pe care ai început‐o!

ponta-patriarh

Cadoul candidatului Ponta pentru 19.000 de cântăreţi bisericeşti: o ordonanţă de urgenţă aprobată în secret

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu