Dizident de ocazie

Ste­lian Tănase se plânge că e pre­sat de PSD ca să pună pum­nul în gură unor redac­tori TVR. Dacă nu știți, Ste­lian Tănase a fost numit de PSD în func­ția de șef al TVR. Care va să zică omul era bine inten­țio­nat și vroia să asi­gure echi­dis­tanță jur­na­lis­tică insti­tu­ției, dar – ce să vezi! – nu se poate.

Nu că le‐am simţit, le‐am auzit, s‐au făcut la mine pre­siuni insis­tente vizavi de dife­rite deci­zii, pe care ar tre­bui să le iau, de pildă acuma mi se cere capul lui Sorin Avram din zone foarte îna­lte, de la PSD.

Aproape că te podi­desc lacri­mile. Bie­tul inte­lec­tual, fire sim­ți­toare și carac­ter ales, e hăi­tuit de poli­ti­cieni să le satis­facă cere­rile de con­trol al emi­siei tele­vi­ziu­nii națio­nale. Iar el, deși bine inten­țio­nat, nu poate să mai facă față aces­tor neaș­tep­tate intru­ziuni poli­tice.

Hai să ne întoar­cem nițel în timp – mai exact în decem­brie 2013 – și să lec­tu­răm urmă­to­rul pasaj:

Cine va con­duce TVR in 2014 va tre­bui să spri­jine activ cam­pa­ni­ile elec­to­rale ale USL la euro­par­la­men­ta­rele din mai și pre­zi­den­ti­a­lele din decem­brie. Aceasta va fi misiu­nea pen­tru care va fi numit X sau Y director‐președinte al TVRv de către majo­ri­ta­tea USL. Decla­ra­ți­ile publice care dezmint acest ade­văr sim­plu pe care il cunoaș­tem dintr‐o lungă expe­riență fac parte din acel dublu lim­baj și dublu stan­dard cu care deja ne‐am obiș­nuit. În esență aș vrea să văd că USL face azi ce spu­nea refe­ri­tor la liber­ta­tea de expre­sie, la inde­pen­dența mass­me­dia, la rolul pre­sei atunci cînd se afla în Opo­zi­ție. Dar întot­dea­una poli­ti­cie­nii au un tip de dis­curs în Opo­zi­ție și o prac­tică pe dos cînd ajung la Putere. Nimic nou.

Cine este auto­rul? Nimeni altul decât actu­a­lul șef al TVR, ine­ga­la­bi­lul Ste­lian Tanase, care scria aceste rân­duri pe pro­priul său blog.

Rea­li­ta­tea este că Ste­lică Jeg simte că va fi zbu­rat de pe foto­liul actual și‐și pre­gă­tește o dizi­dență con­ve­na­bilă, că nu se știe când o să fie bună. Alt­min­teri el știa exact în ce horă intră de la bun înce­put.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu