Hepatici și râioși, dar credincioși

Anul ăsta, ca și în mulți ani tre­cuți, presa ne‑a infor­mat că anul șco­lar a început cu ace­leași prob­leme. 15% din șco­l­ile din Româ­nia nu au autor­iza­ție san­i­tară. Toaletele sunt niște focare de infecție și foarte multe din­tre ele sunt de fapt niște cocioabe înjghe­bate în fun­dul curții. În aceste școli nu există apă curentă, nici măcar un nenorocit de hidro­for scu­fun­dat într-un puț săpat în curtea școlii.

Con­secințele le aflăm tot prin inter­mediul pre­sei. Prin diverse colțuri ale țării, mai ales în mediul rural, se pro­duc epi­demii ale unor boli mai mult sau mai puțin grave. Anul ăsta am avut hepatită și râie. Nimeni nu știe exact câte alte micoze n‑or mai fi cir­culând printre copiii de școală — astea‑s prea mârunte ca să facă sen­za­ție în presă, așa că nimeni nu vor­bește despre ele. O să mă între­bați ce mi‑a venit cu subiec­tul ăsta. Vă spun eu ce mi-au venit: dracii.

Pe 28 august guver­nul Ponta acordă BOR câte 2 mil­ioane de lei pen­tru mână­stirea Nec­ula, mână­stirea Tismana și cen­trul eparhial Iași. Pe 22 octombrie ace­lași guvern Ponta acordă încă 6 mil­ioane de lei pen­tru con­stru­irea unor cat­e­drale la Madrid și Barcelona. Pe 24 octombrie, doar două zile mai târziu, guver­nul Ponta alocă 14 mil­ioane de lei pen­tru mai multe mână­stiri, bis­erici și cen­tre eparhiale. În total 26 mil­ioane de lei și astea sunt doar sumele de care știu eu, cine știe câți bani or fi fost dați din bugete locale. Totul pen­tru o insti­tuție pre­cum BOR care nu se află nici pe departe în criză finan­ciară — are anual prof­i­turi mari și deține pro­pri­etăți extinse oferite de stat din avuția națion­ală.

Câți bani or fi tre­buind ca să asig­uri igiena în șco­l­ile fără autor­iza­ție san­i­tară din Româ­nia? Or fi de ajuns 26 de mil­ioane? Fac pariu că da. Câți români se indignează la auzul aces­tor don­ații către bis­er­ică? Foarte puțini. Majori­tatea cred ca niște idioți1 că dacă ling sti­cla unor racle cu res­turi umane și dacă ascultă orbește îndrumările popi­lor le va fi mai bine. Nu tuturor, firește. Doar lor, per­sonal. Și pen­tru că popii au această uri­așă influ­ență asupra pros­timii, politi­cienii îi mitu­i­esc pe față, în uralele apro­ba­toare ale mulțimii. Până când vom mai finanța această insti­tuție a stu­pid­ității naționale numită bis­er­ică orto­doxă?

Am o prop­unere pen­tru drept-credincioșii români: după ce vi se îmbol­năvește copilul de vreo boală luată de la școală, îl luați de mână si vă duceți fuguța la taica popa să‑l ungă cu mir, să pupe vreo două icoane și să‑i zică un Tatăl nos­tru. Sigur o să se vin­dece. Dar să nu vă prin­dem pe la spi­tal cu plo­dul, că vă rupem picioarele. Voi cre­deți în taica popa și în moaște, ăia să vă rezolve.

  1. În limba greacă idiotes desem­nează oamenii pre­ocu­pați doar de viața lor pri­vată, nein­tere­sați de viața socială și politică. []

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Anda Badea

    "Pe 22 octombrie ace­lași guvern Ponta acordă încă 6 mil­ioane de lei pen­tru con­stru­irea unor cat­e­drale la Madrid și Barcelona." REALLY? Sagrada f*cking Familia este finan­tata din donatii, si noi dam bani pen­tru con­struc­tia de bis­erici la Barcelona?!?!?!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu