Nu e pentru cine se pregătește

N‐am idee cum se va final­iza pro­ce­sul de incom­pat­i­bil­i­tate al lui Iohan­nis, dar când mă gân­desc care sunt potențialele com­pli­cații ale cazu­lui mă cam îngrozesc. După ce că avem o cam­panie elec­torală miz­er­abilă și goală de conținut, asta ne‐ar mai lipsi, să se încheie cu un scan­dal tranșat prin tri­bunale.

Fap­tul că recur­sul făcut de ANI se judecă după al doilea tur de alegeri e o veste foarte proastă. Cică Înalta Curte de Justiție și Casație a cam dat drep­tate ANI în mai toate pro­ce­sele ante­rioare, deci prece­dența nu e foarte bună. Trag năde­jde că Iohan­nis are avo­cați buni care au găsit temeiuri solide pen­tru sig­u­ranța cu care afirmă că va câștiga pro­ce­sul. Căci dacă nu‐l câștigă pe ăsta, dar câștigă alegerile, o să iasă un tăm­bălău imens.

Com­ple­tul de jude­cată de la ÎCJC a făcut tuturor un defa­vor destul de mare așezându‐se în pos­tura de arbi­tru al alegerilor. Dacă îl declară pe Iohan­nis vino­vat de incom­pat­i­bil­i­tate după ce acesta câștigă alegerile, nu va putea evita acuza­ți­ile că influ­ențează polit­ica. Apoi se va declanșa un întreg bal­a­muc legat de cine este noul președ­inte: cel de pe locul doi sau cel ce va rezulta din repetarea alegerilor? Răspun­sul aces­tei dileme va tre­bui să vină de la Curtea Con­sti­tuțion­ală. Dacă însă îl va declara nevi­no­vat pe Iohan­nis, toată lumea — cu Ponta în frunte — vor acuza judecă­torii că au fost păr­tin­i­tori, pen­tru că e prima oară când nu dau drep­tate ANI. Se vor dis­culpa folosind arti­cole de legi și invocând inde­pen­dența justiției, dar îndoiala va rămâne, atârnând ca o ghi­ulea de piciorul lor și al noului președ­inte.

Poate că soluția va veni tot de la Curtea Con­sti­tuțion­ală, sesizată de amicii de la PSD care au invo­cat o excepție de necon­sti­tuțion­al­i­tate în legă­tură cu incom­pat­i­bil­itățile pri­mar­ilor, pen­tru că la ei în par­tid sunt o mulțime de per­soane care se judecă cu ANI. Iar Curtea ar putea spune că incom­pat­i­bil­i­tatea nu e con­sti­tuțion­ală, deci implicit pro­ce­sele își pierd obiec­tul recla­mației. Și uite așa PSD îl salvează pe Iohan­nis de la com­pli­cați­ile sale juridice.

Cum zice o vorbă românească, nu e pen­tru cine se pregătește, e pen­tru cine se nimerește.

UPDATE:
Mon­ica Macovei are, într‐un fel, drep­tate. Dacă Iohan­nis pierde alegerile și pierde și pro­ce­sul de incom­pat­i­bil­i­tate înseamnă că a ocu­pat o poz­iție de cal­i­fi­care în turul 2 fără să fi avut șanse reale, ceea ce e incorect față de elec­torat căruia nu i s‐a dat șansa de a vota pen­tru cineva real eli­gi­bil. Firește, e doar o per­spec­tivă morală…

Refer­ințe:
[lite­box href="http://www.revista22.ro/articol-49148.html" anch="ICCJ: Dosarul de INCOMPATIBILITATE al lui Klaus IOHANNIS se va judeca DUPA al DOILEA tur al alegerilor"  ]
[lite­box href="http://www.rfi.ro/stiri-politica-53454-monica-macovei-alegerile-ar-trebui-repetate-iohannis-pierde-procesul-ani" anch="Monica Macovei: Alegerile ar tre­bui repetate, dacă Iohan­nis pierde pro­ce­sul cu ANI" ]


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu