Dragă Monica

Sunt unul din­tre cei care oscilează între a da votul lui Iohan­nis sau ție. Măr­turis­esc că nu am avut prea multă încredere în șansele tale și de aceea, până mai ieri, eram con­vins că e mai impor­tant să pun umărul acolo unde prob­a­bil­i­tatea de a câștiga e mai mare. Căci, vezi tu, dacă Iohan­nis va intra în turul doi cu Ponta, alegă­torii tăi vor merge să‑l voteze pe neamț, dar dacă tu vei intra în turul doi cu Ponta, doar o parte din alegă­torii lui Iohan­nis vor vota cu tine. Ceilalți se vor abține. Nu mă întreba de ce, știi bine. Tre­cu­tul tău pedelist, apropierea de Băs­escu, mis­ogin­ism — sunt îndea­juns de multe pre­texte ca să își jus­ti­fice apa­tia.

Așadar e mai util, mi-am zis, să votez cu Iohan­nis. Tre­buie să recunosc totuși că în aceste ultime zile ale cam­paniei m‑ai impre­sionat. Ai reușit cumva să mobi­lizezi o masă impor­tantă de oameni, mai ales în orașele mari, mai ales din rân­dul celor tineri, mai ales din­tre cei edu­cați, adică fix ăia care ar tre­bui să aibă un cuvânt mai greu de spus în Româ­nia. Ai reușit cumva să‑i aduci de partea ta și să‑i deter­mini nu doar să te voteze, ci chiar să militeze activ pen­tru tine. Am ajuns să cred că, cel puțin în București, vei avea un scor neaștep­tat de mare. Sunt sur­prins. În mod plă­cut.

Și pe urmă am început să mă gân­desc la ce va urma. Sunt aproape sigur că nu vei câștiga alegerile. Româ­nia pro­fundă nu este pregătită pen­tru mesajul tău de luptă împotriva corupției, de eradi­care a min­ci­u­nii și incom­pe­tenței. Nimeni, din­tre cei ce până acum au avut cârma țării, nu a făcut îndea­juns pen­tru a ne îndemna să privim în oglindă și să admitem că astea nu sunt doar prob­lemele cla­sei politice, ci ale poporu­lui român. Câtă vreme votăm infrac­tori și aplaudăm mit­o­mani nu putem pretinde că prac­ticăm democrația și statul de drept. Și atunci la ce va servi toată mobi­lizarea asta pe care ai reușit‑o? E doar o per­for­manță elec­torală pe care s‑o treci în CV-ul tău de politi­cian?

Mi-am dat seama însă că tu ai putea face un lucru și mai impor­tant decât a fi președ­inte. Președ­in­tele nu poate salva de unul sin­gur des­tinul nos­tru comun, căci econo­mia și legile se află în mâinile unor bande orga­ni­zate de infrac­tori — cu fiecare zi DNA-ul ne mai dezvăluie puțin din miz­e­ria cla­sei politice, ridicând încă puțin vălul cu care se ascund de ochii noștri. Nu doar de la Cotroceni va putea cineva să dea sem­nalul altor vre­muri. Schim­barea tre­buie să se întâm­ple prin spir­i­tul civic al românilor, prin activis­mul lor per­ma­nent sub toate formele legale de man­i­festare, care să forțeze put­erea politică — indifer­ent de par­tidul care o exercită — să lucreze în favoarea noas­tră, nu a lor. Știi bine la ce mă refer, la amorțeala civică pe care o man­i­festăm între cam­pani­ile elec­torale, la dez­in­tere­sul plic­tisit față de măsurile cre­tine de guvernare și față de legile mafiote pro­mo­vate în par­la­ment.

Oamenii pe care i‑ai mobi­lizat în favoarea ta sunt exact cei care au edu­cația nece­sară să înțe­leagă ce se întăm­plă în jurul lor, sunt exact cei care au inteligența să prop­ună soluți­ile corecte. Nu din guvern, ci din strada pe care man­i­festă, din birourile în care lucrează, din econo­mia albă de unde plătesc taxe. Sunt oamenii care ar putea schimba Româ­nia. Le lipsește un sin­gur lucru: un erou al lor, un om care să‑i însu­flețească și să le dea voce politică. Un om care să‑i scoată în stradă și să‑i îndemne să nu cedeze. Un om care să le poarte mesajele la Brux­elles, un om care să exprime aspi­rați­ile lor. Amintește-ți de Raed Arafat și de emu­lația din jurul său — evi­dent că el nu dorea și nu putea fi eroul de care avea nevoie Româ­nia, dar cât entuzi­asm și câtă energie s‑au canal­izat în jurul lui! Gândește-te cât de multe ai putea face tu, dacă ai ținti mai sus decât fotoliul de la Cotroceni.

Așa că m‑am hotărât: îți voi da votul meu, dar nu ca să fii președ­inte. Îți dau votul meu ca să înțelegi cor­voada căreia tre­buie să i te supui. Dacă-ți pasă de Româ­nia, dacă-ți pasă de cei care te susțin acum, nu‑i aban­dona și nu‑i deza­măgi. Fii Mon­ica, președ­inta schim­bării din Româ­nia!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Ilie Constantin Emil

  MLM poate sa ramana ceace este,,NIMENI…si de votat va fi votata de NIMENI

  • Mihai Schengen Visescu

   domnu' Ilie, n‑aveti drep­tate, eu o votez pe Macovei! si toti cei pe care‑i vedeti cu M‑ul asta pe Face­book; priv­iti si la son­da­jul Gan­dul: Peste 30.000 de români au "votat" ieri pe gan­dul .info. Rezul­tatele, din păcate, nu seamănă aproape deloc cu cele de duminică, de la urne. Dar un sem­nal tot trans­mit…
   Așadar, cum au "votat" citi­torii ziaru­lui lui Adrian Sârbu:
   1. Klaus Iohan­nis .….….….…. 49,58%
   2. Mon­ica Macovei .….….…… 35,60%
   3. Vic­tor Ponta .….….….….….… 3,29%
   4. Elena Udrea .….….….….….… 3,01%
   5. C. V. Tudor .….….….….….….. 1,97%
   6. C. P. Tăriceanu .….….….…… 1,80%
   7. William Brânză .….….….….… 0,77%
   8. Dan Dia­conescu .….….….….. 0,56%
   9. Teodor Meleș­canu .….….…… 0,42%
   10. Kele­men Hunor .….….….….. 0,40%

 2. Bogdan Gheorghiu

  Asa e mai bine! 🙂

 3. Herta Kuales

  bine anal­izat, din punct de vedere a fizician­u­lui ! deci votam fizicianul !

 4. Maria Rusu

  Si iata cum,cu 2 zile inainte de primul tur,eu insami imi pun intrebarea"ce-ar fi daca"…

 5. Zainea Bos

  draga mon­ica !!dutee si lasa-ne in pace

  • Jurnal de bord

   Dragă Zainea, du-te se scrie cu cra­timă. N‑ajută la votare ches­tia asta, dar dacă vrei să fii luat în serios tre­buie măcar să scrii corect, nu? 🙂

 6. allenatore

  daca-mi explica cu ce majori­tate par­la­men­tara in con­tex­tul dat il poate investi pe morar in func­tia de pre­mier o votez. insa am nevoie sa aflu cum poate cas­tiga o majori­tate par­la­men­tara.

  • Sorin Sfirlogea

   Ce-ai zice de niște antic­i­pate provo­cate pen­tru că stăm vreo sap­tămână în fața par­la­men­tu­lui? Te bagi? 😆

 7. Aurel Punga

  Nu oscila ! …In ciuda aparentelor, miș­carea oscila­to­rie e tratata cel mai con­fuz .…in fiz­ica. De peste 300 de ani ( de la Huy­gens) nimeni nu s‑a gasit sa dis­cernerea logic acest dome­niu, extrapolând rezul­tate de la unde mecanice (care este un fenomen colec­tiv ) la oscilații mecanice ( care sunt fenomene sin­gu­lare )

 8. bogdan

  Asta e spir­i­tul:) nu o sa cas­tige dar ea are nevoie de voturile noas­tre la fel de mult cum avem noi nevoie de ea in viitor.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu