Toți sun­tem de acord că dez­ba­te­rea de aseară era me­nită nu atât pro­pri­u­lui elec­to­rat al fi­e­că­rui can­di­dat, cât ce­lor care la pri­mul tur au vo­tat cu al­ții sau n‑au vo­tat de­loc. Ponta a vrut să-și con­so­li­deze po­zi­ția de fa­vo­rit și să con­vingă va­di­miș­tii, dia­co­neș­tii și al­ții din ca­te­go­ria asta. Iohan­nis avea ne­voie de ma­co­viști, bă­siști, de ma­ghiari, de di­as­pora și de cât mai mulți din­tre ne­ho­tă­râți. Are de re­cu­pe­rat aproape un mi­lion de vo­turi diferență.

Aș zice că Ponta și‑a cam atins obiec­ti­vele. Dis­cur­sul cu stră­i­nul care ne tra­tează ca pe slugi, cu sa­sul cu­min­țel din bi­roul lui de prim-mi­nis­tru tre­buie să fi fost pe pla­cul ce­lor vi­zați. Iohan­nis poate că a punc­tat la di­as­pora, dar aia îi era deja fa­vo­ra­bilă și va mai fi adu­nat niște sim­pa­tii se­cu­iești, că și ăia sunt la fel de mol­comi la vorbă ca și el. Ma­co­viș­tii și bă­siș­tii… vom vedea.

Dar ne­ho­tă­râ­ții? Păi nu prea știm ce gân­desc, dar s‑ar pu­tea să nici nu aflăm du­mi­nica vi­i­toare. Pen­tru că un mi­lion ju­mă­tate de ro­mâni (cam 7%) ghi­ciți la ce se ui­tau în tim­pul dezbaterii?

[li­te­box href=“http://www.gandul.info/stiri/surpriza-cine-i-a-batut-pe-ponta-si-iohannis-audientele-de-aseara-13538063” anch=“Surpriză: Cine „i‑a BĂTUT” pe Ponta şi Iohan­nis. AUDIENŢELE de aseară” ]


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.