Talentul cu butoane

Am mai poves­tit în diverse oca­zii des­pre opi­ni­ile mele refe­ri­toare la drep­tu­rile de autor, mai cu seamă cele din indus­tria muzi­cii. Și des­pre fap­tul că ar tre­bui să des­păr­țim muzica de show­biz, pen­tru a nu sfârși prin a ucide una din arte prăbușind‐o în deri­zo­riul unde a ajuns azi așa zisa indus­trie muzi­cală. De fie­care dată au fost unii și alții care m‐au con­tra­zis și au spus că n‐am căde­rea să judec ce e muzică și ce nu. Și că artis­tul e firesc să fie plătit prin drep­tu­rile de autor, pen­tru fie­care DVD, pen­tru fie­care mp3, pen­tru talen­tul pe care l‐a pus la bătaie ca să inter­pre­teze piesa res­pec­tivă.

Și cum ar fi să aflați, dintr‐o dată, că artis­tul nu e chiar artist? Cum ar fi să aflați că vocea divei voas­tre iubite e mai proastă decât a voas­tră înșivă, dar că ea reu­șește să vă înșele gra­ție unor echi­pa­mente care îi corec­tează imper­fec­țiu­nile vocale și o fac să se audă fără gre­șe­ală? Cum ar fi să aflați că ceea ce iubiți nu e de fapt un artist, ci elec­tro­nica din­tre el și voi? Cum ar fi să des­co­pe­riți că tre­buie să plătiți nu pen­tru per­for­man­țele unui vir­tuos, ci pen­tru inte­li­gența unui (ace­lu­iași) ingi­ner elec­tro­nist care a inven­tat Autot­une?

[lite­box href="http://www.dailyhaha.com/_vids/Whohah.swf?Vid=britney_spears_real_voice.flv" anch="Să auzim cum sună vocea reală a lui Bri­t­ney Spears (video)" ]

E o infla­ție de artiste și artiști în ultima vreme, toți atât de ară­toși și talen­tați că începi să te și miri de unde or apă­rea peste noapte. Toți sună impe­ca­bil, fără gre­șe­ală – chiar dacă țopăie pe scenă două cea­suri fără oprire nu‐și pierd suflul nici măcar o dată – și adună la con­certe zeci de mii de fani, care plă­tesc o gră­madă de bani ca să leșine de emo­ție și entu­zi­asm la vede­rea talen­ta­ți­lor lor idoli.

[lite­box href="https://www.youtube.com/watch?v=e51_hSuKZKA" anch="Need More Proof That The Music Indus­try Is Fake? Here You Go." ]

Vă invit să urmă­riți un scurt docu­men­tar des­pre acest subiect și pe urmă să‐mi expli­cați din nou de ce e imo­ral să se pira­teze pie­sele lor, dar nu e imo­ral ca ei să mimeze talen­tul.

 


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu