Talentul cu butoane

Am mai povestit în diverse ocazii despre opini­ile mele refer­i­toare la drep­turile de autor, mai cu seamă cele din indus­tria muzicii. Și despre fap­tul că ar tre­bui să despărțim muz­ica de show­biz, pen­tru a nu sfârși prin a ucide una din arte prăbușind‑o în der­i­zo­riul unde a ajuns azi așa zisa indus­trie muz­i­cală. De fiecare dată au fost unii și alții care m‑au con­trazis și au spus că n‑am căderea să judec ce e muz­ică și ce nu. Și că artis­tul e firesc să fie plătit prin drep­turile de autor, pen­tru fiecare DVD, pen­tru fiecare mp3, pen­tru tal­en­tul pe care l‑a pus la bătaie ca să inter­preteze piesa respec­tivă.

Și cum ar fi să aflați, dintr‑o dată, că artis­tul nu e chiar artist? Cum ar fi să aflați că vocea divei voas­tre iubite e mai proastă decât a voas­tră înșivă, dar că ea reușește să vă înșele grație unor echipa­mente care îi corectează imper­fecți­u­nile vocale și o fac să se audă fără greșeală? Cum ar fi să aflați că ceea ce iubiți nu e de fapt un artist, ci elec­tron­ica din­tre el și voi? Cum ar fi să descoper­iți că tre­buie să plătiți nu pen­tru per­for­manțele unui vir­tuos, ci pen­tru inteligența unui (aceluiași) inginer elec­tro­n­ist care a inven­tat Auto­tune?

[lite­box href="http://www.dailyhaha.com/_vids/Whohah.swf?Vid=britney_spears_real_voice.flv" anch="Să auzim cum sună vocea reală a lui Brit­ney Spears (video)" ]

E o inflație de artiste și artiști în ultima vreme, toți atât de ară­toși și tal­en­tați că începi să te și miri de unde or apărea peste noapte. Toți sună impeca­bil, fără greșeală — chiar dacă țopăie pe scenă două cea­suri fără oprire nu-și pierd suflul nici măcar o dată — și adună la con­certe zeci de mii de fani, care plătesc o gră­madă de bani ca să leșine de emoție și entuzi­asm la ved­erea tal­en­taților lor idoli.

[lite­box href="https://www.youtube.com/watch?v=e51_hSuKZKA" anch="Need More Proof That The Music Indus­try Is Fake? Here You Go." ]

Vă invit să urmăriți un scurt doc­u­men­tar despre acest subiect și pe urmă să-mi expli­cați din nou de ce e imoral să se pirateze piesele lor, dar nu e imoral ca ei să mimeze tal­en­tul.

 


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu