Totul stă în context

Să zicem că vedeți un băr­bat care se plimbă cu o armă în mână. Vă îngri­jo­rați? Da? Pen­tru că vi l‐ați ima­gi­nat pe stradă, ară­tând ame­nin­ță­tor. Dar dacă v‐aș fi spus că îl vedeți pe ace­lași băr­bat cu ace­eași armă în mână, dar într‐o uni­tate mili­tară, vi s‐ar mai fi părut ceva de spe­riat? Nu, nu‐i așa? Con­tex­tul con­tează enorm, fir‐ar el al dra­cu­lui.

Per­so­nal nu mi se pare nece­sar să fac mare caz de ultima piesă a Deliei, aia în care ea con­firmă mă‐sii că e beată. Așa e, vor­bește des­pre o pro­blemă reală a tine­ri­lor de azi (și nu doar a lor). Dar, așa cum bine remar­cau unii, ar putea exista și piese cu "Da, mamă, sunt curvă" sau "Da, mamă, sunt proastă". Și astea sunt pro­bleme la fel de seri­oase ca și bău­tura –  e cazul să scoa­tem în evi­dență toate defec­tele umane și să pară că le dăm o jus­ti­fi­care?

Alții sar în sus și amin­tesc de alte pro­duc­ții muzi­cale cu texte ce se refe­reau la subiecte simi­lare – trupe cele­bre pre­cum The Doors, Nir­vana, Rol­ling Sto­nes sau Bea­tles sunt aduse ca argu­mente. Iar pie­sele au fost fre­do­nate de gene­ra­ții întregi și uite că n‐au deve­nit toți bețivi sau dro­gați. Au și ăștia drep­tate. Par­țial. Pen­tru că pie­sele alea au fost cele­bre pen­tru MUZICĂ, nu pen­tru că era vorba des­pre alcool sau dro­guri. Ceea ce, ier­tat să‐mi fie, nu e cazul Deliei. Ea e o fată sexi care are o voce buni­șoară și cântă niște ches­tii pe care anul vii­tor nu le va mai ține minte nimeni. Sin­gu­rul lucru remar­ca­bil – nu nea­pă­rat într‐un sens bun – în piesa des­pre care vor­bim sunt ver­su­rile, care ies ca un pădu­che în frunte.

Dar până la urmă nu e așa o neno­ro­cire piesa asta. Sigur n‐o să bea nici o gagică mai mult sau mai des doar pen­tru că s‐a luat după ver­su­rile Deliei. Însă mi‐ar fi plă­cut, măcar alu­ziv, măcar la final, să fi fost și un vers care să dea și un mesaj pozi­tiv, să spună că o să‐și revină cumva, cân­dva, să nu rămână pros­to­va­nii care o ascultă cu impre­sia că așa e bine, să bei ca porcu' pen­tru că te‐a pără­sit un coate‐goale. Pen­tru că soci­e­ta­tea româ­nească de azi nu exce­lează în sub­ti­li­ta­tea inter­pre­tă­ri­lor. Iar cu pro­mo­va­bi­li­ta­tea asta la bac, te aștepți ca mulți din­tre tine­rii de azi să ia ver­su­rile mot‐a‐mot.

Căci, așa cum vă spu­neam la înce­put, totul stă în con­text.


Citește...


Evaluează...

Mulțumesc! Spune și altora despre articol.
 
Spune-mi, te rog, cum ți s-a părut articolul?
  • Interesant
  • Original
  • Amuzant
  • Plictisitor
  • Trist
  • Enervant

Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu