Totul stă în context

Să zicem că vedeți un băr­bat care se plimbă cu o armă în mână. Vă îngri­jo­rați? Da? Pen­tru că vi l‑ați imag­i­nat pe stradă, arătând amenință­tor. Dar dacă v‑aș fi spus că îl vedeți pe ace­lași băr­bat cu aceeași armă în mână, dar într‑o uni­tate mil­i­tară, vi s‑ar mai fi părut ceva de spe­riat? Nu, nu‑i așa? Con­tex­tul con­tează enorm, fir-ar el al drac­u­lui.

Per­sonal nu mi se pare nece­sar să fac mare caz de ultima piesă a Deliei, aia în care ea con­firmă mă-sii că e beată. Așa e, vor­bește despre o prob­lemă reală a tiner­ilor de azi (și nu doar a lor). Dar, așa cum bine remar­cau unii, ar putea exista și piese cu "Da, mamă, sunt curvă" sau "Da, mamă, sunt proastă". Și astea sunt prob­leme la fel de serioase ca și bău­tura —  e cazul să scoatem în evi­dență toate defectele umane și să pară că le dăm o jus­ti­fi­care?

Alții sar în sus și amintesc de alte pro­ducții muz­i­cale cu texte ce se ref­er­eau la subiecte sim­i­lare — trupe cele­bre pre­cum The Doors, Nir­vana, Rolling Stones sau Bea­t­les sunt aduse ca argu­mente. Iar piesele au fost fre­do­nate de gen­er­ații întregi și uite că n‑au devenit toți bețivi sau dro­gați. Au și ăștia drep­tate. Parțial. Pen­tru că piesele alea au fost cele­bre pen­tru MUZICĂ, nu pen­tru că era vorba despre alcool sau droguri. Ceea ce, ier­tat să-mi fie, nu e cazul Deliei. Ea e o fată sexi care are o voce bunișoară și cântă niște chestii pe care anul viitor nu le va mai ține minte nimeni. Sin­gu­rul lucru remar­ca­bil — nu neapărat într-un sens bun — în piesa despre care vor­bim sunt ver­surile, care ies ca un păduche în frunte.

Dar până la urmă nu e așa o nenoro­cire piesa asta. Sigur n‑o să bea nici o gag­ică mai mult sau mai des doar pen­tru că s‑a luat după ver­surile Deliei. Însă mi-ar fi plă­cut, măcar aluziv, măcar la final, să fi fost și un vers care să dea și un mesaj poz­i­tiv, să spună că o să-și revină cumva, cândva, să nu rămână pros­to­vanii care o ascultă cu impre­sia că așa e bine, să bei ca porcu' pen­tru că te‑a părăsit un coate-goale. Pen­tru că soci­etatea românească de azi nu exce­lează în sub­til­i­tatea inter­pretărilor. Iar cu pro­mov­abil­i­tatea asta la bac, te aștepți ca mulți din­tre tinerii de azi să ia ver­surile mot-a-mot.

Căci, așa cum vă spuneam la început, totul stă în con­text.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu