Votați numele enciclopediei!

Ieri am adunat prop­uner­ile voas­tre pen­tru numele enci­clo­pe­diei. Mulțumesc tuturor celor care s‑au gân­dit la asta și au făcut sug­estii. Avem deci câteva vari­ante intere­sante, nu rămâne acum decât să ne hotărâm care din­tre ele este cea defin­i­tivă. Pen­tru asta vă invit să votați în ches­tionarul de mai jos. Am încer­cat să pun ace­lași ches­tionar și pe paginile de Face­book, dar nu se poate pen­tru că nu sunt per­mise decât maxim zece răspun­suri, iar noi avem mai multe.

Dar înainte de toate să reca­pit­ulăm prop­uner­ile exis­tente.

Avem mai multe vari­ante for­mate din cuvân­tul munte și sufixul ‑pedia: Munțo­pe­dia, Munte­pe­dia, Mon­te­pe­dia. Avem două derivate ale cu cuvân­tu­lui Carpați: Carpat­ica și Carpathia. Avem și trei prop­uneri for­mate pe baza cuvin­telor carta munte: Cartea Munților, Carta Mon­tana și Mon­tis Carta. Apoi avem o suită de prop­uneri neasemănă­toare între ele: Enci­clo­pe­dia Mon­tană, Infomont Româ­nia, Cărări de Munte, Ghid de Drumeții, Drumeții Mon­tane, Vade­me­cum Mon­tan, Potecă­tor în Carpați.

Am elim­i­nat din motive (sper) evi­dente prop­uner­ile: Nemurirea sufle­tu­lui, Totul despre munții României, Mun­tele să‑l des­co­pe­rim, Peste râu și prin pădure.

Să ne amintim încă o dată: vrem să începem o enci­clo­pe­die a mon­ta­niarzilor care să conțină infor­mații utile pen­tru a merge pe jos sau cu bici­cletele pe munții din Româ­nia.

Și acum: la vot 🙂

Ce nume prefer­ați pen­tru enci­clo­pe­dia mon­ta­niarzilor?

 • Munțo­pe­dia (18%, 17 voturi)
 • Cartea munților (18%, 17 voturi)
 • Infomont Româ­nia (8%, 8 voturi)
 • Carta Mon­tana (7%, 7 voturi)
 • Enci­clo­pe­dia mon­tană (7%, 7 voturi)
 • Potecă­tor în Carpați (7%, 7 voturi)
 • Carpathia (6%, 6 voturi)
 • Cărări de munte (6%, 6 voturi)
 • Mon­te­pe­dia (5%, 5 voturi)
 • Drumeții mon­tane (5%, 5 voturi)
 • Ghid de drumeții (4%, 4 voturi)
 • Carpat­ica (3%, 3 voturi)
 • Munte­pe­dia (2%, 2 voturi)
 • Vade­me­cum mon­tan (1%, 1 voturi)

Total par­tic­i­panti: 95

Loading ... Load­ing …

UPDATE: Pen­tru că nu s‑a desprins clar nici un nume câștigă­tor, am luat primele două și am făcut un "con­curs" între ele, ca să putem decide. Deci:

Selecția finală: care din­tre cele două nume îl prefer­ați pen­tru enci­clo­pe­die?

 • Cartea munților (86%, 12 voturi)
 • Munțo­pe­dia (14%, 2 voturi)

Total par­tic­i­panti: 14

Loading ... Load­ing …

UPDATE 2: Votarea s‑a încheiat. Câștigă­tor la puncte: Cartea munților. Să ne trăi­ască! 🙂


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. emilian

  Ce părere aveți despre ”mont­pe­dia”? prob­a­bil e târziu să fie adău­gată în listă, dar îmi pare că sună mai bine decât cele­lalte vari­ante cu sufixul ‑pedia. E doar păr­erea mea, bineînțe­les.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu