Scrisoare ambasadorului Franței

Sti­mate Dom­nule Ambasador,

Am aflat din presă că de curând v‑ați declarat fra­pat de reacția României cu privire la cotele de refu­giați, con­sid­erând că 6.000 de oameni care să fie prim­iți de autoritățile române nu sunt prea mulți și deci n‑ar tre­bui să creăm atâtea dis­cuții asupra subiec­tu­lui. Înclin să fiu de acord cu dvs. în priv­ința matem­aticii sta­tis­tice: șase mii de oameni ar tre­bui să fie o nim­ica toată pen­tru un stat cu o pop­u­lație de peste douăzeci de mil­ioane.

Totuși nu mă îndoi­esc că vă puteți ușor închipui com­pli­cați­ile logis­tice ale găz­duirii unor refu­giați. Este nevoie de spații de cazare adec­vate, cu facil­ități san­itare, e nevoie de hrană și spații de dis­tribuire a ei, este nevoie de asis­tență med­icală, este nevoie de o autori­tate pub­lică pen­tru a menține ordinea și a asigura respectarea legilor. Este nevoie de ser­vicii de edu­cație pen­tru copii. Este nevoie de un plan pe ter­men mediu și lung de a oferi aces­tor oameni posi­bil­i­tatea de a munci și de a se autoîn­treține. Cunoscând real­itățile românești și efi­ciența scăzută a admin­is­trației pub­lice ar tre­bui să înțelegeți de ce 6.000 de refu­giați reprez­intă o reală provo­care pen­tru statul român.

Dați-mi deci voie să fiu la rân­dul meu fra­pat de ușur­ința cu care vă fra­pează ast­fel de situ­ații. Nu pot să con­cluzionez decât că nu aveți sufi­ciente cunoșt­ințe despre real­itățile locale, deși fișa pos­tu­lui vă obligă la asta. Însă, deși sur­prinză­toare, nești­ința dvs. nu e neapărat con­damnabilă, în măsura în care veți depune un efort mai intens pen­tru a acoperi golurile de infor­mație pe care le aveți. Permiteți-mi să vă dau o mână de aju­tor și să vă dezvălui alte real­ități românești care au potențialul de a vă frapa.

Tot presa română ne‑a infor­mat pe toți — poate veți fi avut sub ochi arti­colul — că firma Apa Nova București a orga­ni­zat un ser­vi­ciu secret care face filaje și inter­cep­tări pen­tru a ţine secrete activ­ităţile ile­gale ale com­paniei. Firește, o ast­fel de struc­tură secretă — o copie în miniatură a secu­rității comu­niste — a impus recrutarea unor spe­cial­iști în ast­fel de activ­ități, respec­tiv foști securiști, oameni cu "com­pe­tențe" spe­ciale. Vă măr­turis­esc sin­cer că o ast­fel de dezvăluire mă indignează, dar nu mă simt deloc fra­pat.

Însă fap­tul că aceste lucruri s‑au întâm­plat la Apa Nova București, o com­panie ce aparține în pro­porție de 75% grupu­lui francez Veo­lia Eau și este con­dusă de com­pa­tri­o­tul dvs. Philippe Gui­tard, socotesc că este un bun argu­ment pen­tru ca ambasadorul Franței să se declare fra­pat și chiar indig­nat. În fond dom­nul Gui­tard a pro­ce­dat exact ca fos­tul dic­ta­tor comu­nist Ceaușescu, încer­când să impună o imag­ine falsă prin teroare. Îngăduiți-mi să remarc — simet­ric cu judecățile sim­pli­fi­ca­toare pe care com­pa­tri­oții dvs. le fac ade­sea despre toți românii după expe­riențele triste pe care le-au avut cu rromii emi­granți — că toată tevatura asta nu e toc­mai ono­rantă pen­tru nați­unea franceză.

Și, dacă-mi per­miteți obser­vația, cred că povestea de la Apa Nova București are mai mult de a face cu mis­i­unea dvs. — care pre­supun că e aceea de a reprezenta imag­inea Franței în Româ­nia — decât mirările naive gen­er­ate de niște chestiuni logis­tice care ne privesc exclu­siv.

Vive la France!


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Ana Events

  Am cam început să mă cam satur de ambasadorii vieții! Văd doar ce le con­vine UNORA!

 2. Mircea Groza

  Ce zice ciumpalacu?Unite ca si la nemti.

 3. Caius Adam

  Citat : "Dar­ius Cîr­maci
  13 ore · Bistrița Obi­ceiuri ale musul­manilor :
  ‑un musulman,inainte de a se ruga in moschee are dato­ria de a se spala pe picioare(in moschei fiind locuri ame­na­jate pen­tru acest lucru)
  ‑musul­manii se roaga de 5 ori pe zi,fiind sta­bilite anu­mite ore de rugaciune,in func­tie de fiecare tara.acesta tre­buie sa fie curat pe corp si pe haine.alte rugaci­uni optionale sunt permise.rugaciunea se face cu fata la mecca
  ‑musul­manii au oblig­a­tia de a da saracilor o anu­mita parte(2,5%)din avu­tia fiecaruia.aceasta este o lege oblig­a­to­rie si nu actul de vointa al fiecaruia.
  ‑pos­tul islamic se tine timp de 30 de zile de dimineata pana la apusul soare­lui.
  ‑hijabul(valul femeilor) se poarta nu pen­tru ca sunt silite de catre soti(cum se crede) ci pen­tru ca reprez­inta o dato­rie pen­tru allah,o forma de respect si de decenta
  ‑femeia musul­mana este acoperita din cap pana in picioare pen­tru a nu‑i ispiti pe bar­bati
  ‑in tari pre­cum afgan­istan s‑au creat tre­ceri de pieton,stadioane spe­ciale pen­tru femei pen­tru ca barbatii,in timp ce stau la stop sa nu fie ispi­titi de femeile care trec strada
  ‑gea­murile sunt vop­site pen­tru ca femeile sa nu fie vazute de afara
  ‑fetitele care fac med­i­tatii cu un bar­bat au intre ele si pro­fe­sor un zid
  ‑in Turcia,intmaplare povestita de mama mea,femeile,pentru a nu iesi din casa,lasa pe geam un cos legat de o sfoara si cineva le face cumparaturile.la fel,cosul este ridi­cat tot pe geam.
  ‑in cazul unui divort ,bar­batul este cel caruia ii revine copilul.
  ‑in tar­ile musul­mane se mai prac­tica inca casato­ria sta­bilita de parinti.adica par­in­tii cauta o fata sau un baiat pen­tru fiul/fiica lor.
  ‑inmor­mantarea se face in 24 de ore de la deces,decedatul fiind imbra­cat intr-un cearceaf.trupul se aseaza cu fata la mecca.
  ‑cei care isi schimba reli­gia ori sunt inchisi pe viata,ori omorati ori renegati de soci­etate si fam­i­lie
  ‑pen­tru musul­mani val­oarea unui baiat in fam­i­lie este cu mult supe­rioara de cea a unei fete
  ‑in auto­buz sau la intrarea intr‑o incapere(restaurant,camera,etc) bar­batul are intaietate,adica daca in auto­buz este un sin­gur loc liber,barbatul este cel care il va ocupa.o intalm­plare amuzanta :un bar­bat roman a oferit intai­etate unei femei musul­mance la intrarea in masina.aceasta s‑a uitat extrem de ciu­dat la el,nestiind cum sa reac­tioneze si nesti­ind ce se intam­pla.
  ‑in unele tari fetele care isi incep viata sex­u­ala inainte de casato­rie sunt ucise de catre par­in­tii lor(a se vedea,, honor crimes,,)
  ‑o femeie musul­mana nu iese din casa sin­gura ci doar insotita de alte femei sau de rude foarte apropiate(tata,frate,fiu)
  ‑o femeie musul­manca nu are voie sa stea cu bar­bati in aceasi inca­pere sau sa stea de vorba cu ei(inclus si verisorii)[/b] " Incheiat citatul . AM CITIT ACESTE " PRECEPTE " , SEAMANA OARECUM CU BIGOTISMUL DIN EUROPA MEDIEVALA, SA ZICEM CU PERIOADA INCHIZITIEI, DAR ASTA ESTE …! Intre timp EUROPA A EVOLUAT , LIBERATEA INDIVIDUALA DE ASEMENEA, DREPTURILE FEMEILOR SUNT ACELEASI CU CELE ALE BARBATILOR , desi mai avem zone unde aceasta egal­i­tate nu se respecta pe deplin ! Soci­etatea euro­peana este in alt sta­diu de dez­voltare decat alte zone ale lumii , Rev­o­lu­tia Franceza si Declara­tia Uni­ver­sala a Drep­turilor Omu­lui au dat un alt curs dez­voltarii Europei ! Se pare ca INTEGRAREA IN SOCIETATEA EUROPEANA ESTE FOARTE DIFICILA PENTRU CEI VENITI DIN ALTE CULTURI AFLATE IN ALTE STADII DE EVOLUTIE ! DE ACEEA TREBUIE CA OFICIALII EUROPENI SA MANIFESTE O MAI MARE ATENTIE IN MOMENTUL CAND SE PERMITE IMIGRAREA IN EUROPA SAU ATUNCI CAND SE DECIDE NATURALIZAREA ! EUROPA TREBUIE SA RAMANA ASA CUM O STIM SI EUROPENII NU TREBUIE SA ACCEPTE NICI UN FEL DE ALTERARE A VIETII SOCIALE, A OBICEIURILOR, A CULTURII , A RELIGIEI SI NICI UN FEL DE RESTRANGERE A LIBERTATILOR OBTINUTE DUPA SECOLE DE LUPTA PENTRU LIBERTATEA DE EXPRIMARE , PENTRU LIBERTATEA INDIVIDUALA , IN GENERAL ! NU AU CE CAUTA IN EUROPA CEI CARE NU NE RESPECTA CULTURA , RELIGIA, LIBERTATILE, ETC… SI DACA SE SIMT OFENSATI DE CRESTINISM SAU DE LIBERTATILE INDIVIDUALE , SA PLECE DE UNDE AU VENIT !!!!!!!!!!

 4. Deme Flavian-Tica

  Ambasadorul este ocu­pat sa ne decoreze gen­er­alul pen­tru merite deosebite in favoarea Fran­tei !

 5. Tosca Breslasu

  Poate va fi la fel de fra­pat dom­nul ambasador si de fur­tul de la APA NOVA !

 6. Doholici George

  Franta are prob­leme cu pro­prii cetateni de rit islamic, fratii Couachi erau francezi! Au ucis sub nasul poli­tiei franceze, in mijlocul Parisu­lui, intr‑o zona supraveg­heata de 'com­pe­ten­tele' autori­tati. Acum se gasi si nenea ambasadorul sa fie fra­pat? Toc­mai francezii dau lec­tii? Sa aplice la ei lec­ti­ile pe care le tot predau altora, ca din ce se observa sunt cea mai islamizata tara euro­peana, unde au loc razmerite in cartierele nefrecventabile, un esec major al politi­cilor ipocrite si duplic­itare. Alors, ta guelle!

 7. Nicolae Calitoiu

  Poate francezii prin ambasada lor in Roma­nia vor sa le asig­ure apa gratis refu­giatilor!

 8. György László

  Foarte bună scrisoarea. Politi­cienii și media occi­den­tală ar tre­bui să se ocupe cu ce se întâm­plă în țările lor, pen­tru că nici la ei nu sânt niște îngeri fără păcate…

 9. Cristian Bucur

  Alta mafie cu alti mafi­oti si alte jocuri de glezne.….


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu