Un cocoș sculat din ciorbă

Am toată com­pa­si­unea pen­tru francezi și mai ales pen­tru vic­timele aten­tatelor teror­iste din Paris. Și iau foarte în serios fap­tul că aceste eveni­mente schimbă foarte multe din punct de vedere al secu­rității în Europa, ba chiar — dacă acest con­flict între extrem­is­mul islamist și europeni se escaladează — ar putea să ne afecteze direct pe toți, inclu­siv pe români. Deci nu e o glumă, nu e ceva ce privește doar pe unii.

Dar, pen­tru numele lui Dum­nezeu, dragi francezi, puneți un președ­inte mai impozant la palatul Ely­see! Când îl văd pe Hol­lande ăsta că face o față gravă, m‑apucă râsul. Are un aer de pitic atomic, care vrea să pară impor­tant, dar s‑a balonat de la ce‑a mân­cat aseară și e nițel indis­pus. L‑am văzut în par­la­ment zicând că Franța e în război și avea aerul că anunță o recoltă scăzută la porumb. Omul n‑are statură, n‑are aplomb, n‑are ștaif. Se înfoaie ca un cocoș galic. Dar el, săracu', arată ca un cocoș scu­lat din ciorbă cu pătrunjelu'n cap.

Și să mor dacă am pri­ceput anunțurile făcute de francezi ieri, cum că au ata­cat niște coman­da­mente ale ISIS printr-un bom­bar­da­ment fără prece­dent. Adică cum, până acum îi bom­bar­dau mai pri­etenește, del­i­cat și cu grijă ca să nu‑i lovească la oper­ație? Că nu mă prind…

Estimp, în Tur­cia, Obama toc­mai explica unei audi­ențe largi că a trim­ite trupe ter­e­stre în statul islamic ar fi o greșeală. Pen­tru că dacă oamenii din Siria și Irak nu sunt pregătiți să se guverneze după elib­er­are, isto­ria se va repeta, extrem­is­mul se va întoarce. Doar dacă nu cumva vrem să ocupăm defin­i­tiv țările respec­tive. Dar atunci ce‑o să facem când extrem­iștii se vor orga­niza în Yemen? Ocupă și Yemenul? Și după aia? Știți câte țări sunt musul­mane? Vă zic eu: multe. Vedeți în poza de-alături.

Au învățat și amer­i­canii ceva. Prob­lema e că au învățat târziu, prea târziu, când răul era deja por­nit.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. Spinu Viorel

    Imag­ine a la Napoleon!


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu