O zi fără penali

La prima vedere, fap­tul că Iohan­nis nu i‑a invi­tat ofi­cial la eveni­mentele de la 1 decem­brie pe cei cu prob­leme penale pare a fi doar un fel de con­tră politică, din cat­e­go­ria celor cu care ne-am tot obiș­nuit încă de pe vre­mea lui Tra­ian Băs­escu. Cu deose­birea că matrozul nu rata ocazia să și spună pub­lic câteva măgării la adresa adver­sar­ilor săi politici, după care urmau un lung șir de reacții și replici care făceau deli­ciul pre­sei, dându-le așa-zișilor jur­nal­iști ocazia să scrie nenumărate arti­co­lașe cu titluri sen­za­țion­al­iste. Și totuși de data asta e altceva.

E altceva pen­tru că e prima oară când ges­tul e ofi­cial. Să excluzi din imag­inea pub­lică a zilei naționale pe niște bor­fași — care s‑au cățărat în par­la­ment speculând lipsa de edu­cație și cul­tură a unor alegă­tori — este o declar­ație de rein­stau­rare a moral­ității cum până acum eu nu știu să se mai fi făcut. Iohan­nis face prin acest gest un pas politic foarte rad­i­cal, care‑i va asigura pen­tru restul man­dat­u­lui său o opoz­iție agre­sivă din partea PSD și ALDE. Iar dacă put­erea va ajunge în mâinile aces­tor par­tide, nu mă îndoi­esc că vor face tot ce pot ca să ajungă la sus­pendarea președ­in­telui. Pen­tru prima oară mutul face ceva cura­jos.

Penalii zic că nu le pasă, că ei stau aproape de popor. Că nu se simt excluși. Dar dacă vă uitați mai atent la mulțimea de declar­ații pe care le fac pe acest subiect, o să obser­vați că — de fapt — îi der­an­jează foarte tare. Nimeni nu le‑a interzis până acum să se așeze în frun­tea bucatelor. Și poate că e doar o chestiune de imag­ine, căci atribuți­ile ofi­ciale nu le sunt știr­bite, dar fap­tul în sine rămâne: pen­tru prima oară li se spune în mod ofi­cial că nu au ce căuta în primul rând al țării.

Aș aplauda mai tare acest gest, dacă aș zări măcar intenția de curățe­nie internă a PNL și a celor­lalte par­tide. Nu e nimic convingă­tor însă. Ba chiar și prin USR par să se stre­coare nume îndoiel­nice — naiv­i­tatea politică a fonda­to­rilor par­tidu­lui e lesne de spec­u­lat. Și de aceea cred că, din­colo de sem­nifi­cația sa politică, cura­jul lui Iohan­nis va rămâne doar un gest sim­bolic, cura­jos și inutil, ca o sămânță care cade pe asfalt și nu va ger­mina nicio­dată. Românii încă nu pot să deose­bească grâul de negh­ină. Să nu fii în stare să recunoști onesti­tatea și buna cred­ință într-un om ca Cioloș, să‑l huidui strigându‑i "crim­i­nalule!" sunt tris­tele dovezi ale lip­sei de inteligență și de stan­darde morale de care suferim ca popor.

Aș fi vrut să fiu mai opti­mist de ziua națion­ală. Însă prox­im­i­tatea alegerilor par­la­mentare și spaima că iarăși ne vom scu­funda într‑o hazna politică de sorginte pesedistă mă împiedică să fiu vesel. Rămân cu mica sat­is­facție de a‑i vedea pe Drag­nea și pe Tăriceanu roși de oftică, zâm­bind fals la camere și încer­când să ne păcălească pe toți că lor nu le pasă. Ba le pasă. E prima zi națion­ală fără penali. Poate anul viitor ne vor zâmbi din spatele grati­ilor pe care le mer­ită.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


  1. daniel

    Stri­gate de tipul "crim­i­nalule" fac parte din arse­nalul secu­ri­tatii. Nu sunt stri­gatele poporu­lui lip­sit de inteligenta si stan­darde morale. Am spus dese­ori ca Sec­tia Orga­ni­za­tor­ica a PCR este vie si nevata­mata si extrem de mod­ern­izata, chiar daca folos­este, la baza si "instru­mente cla­sice". "Stri­gatele" aces­tea fac parte din arse­nalul ei, avand ca scop manip­u­larea si diver­si­unea, lesne de instru­men­tat cand ai la dis­poz­i­tie o pop­u­latie, greu de spus daca‑i un popor, cu nivel de instru­ire atat de jos.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu