Prizonieri în PSD

Jenica Dumitru este, sau a fost, șefa Ser­vi­ci­u­lui Resurse Umane din Direcția Gen­er­ală de Asis­tenţă Socială și Pro­tecția Copilu­lui Tele­or­man. Este una din per­soanele care știau foarte bine că Liviu Drag­nea — pe atunci președ­inte la Con­sil­i­u­lui Județean Tele­or­man — a dat dis­poz­iție ca la această direcție să fie anga­jate două per­soane care mai apoi nu au dat nicio­dată pe la ser­vi­ciu. Pen­tru că de fapt prestau activ­ități de sec­re­tariat la sediul PSD Tele­or­man. Pe înțe­le­sul tuturor, Drag­nea a plătit din banii noștri niște sec­retare ale par­tidu­lui. Asta este abuz în ser­vi­ciu. Nu e nici o greșeală nevi­no­vată, nu e nici o eroare inocentă — știa exact ce face, știa că încalcă legea.

Jenica Dumitru a recunos­cut acuza­ți­ile la DNA. Și a avut și o expli­cație de ce le‑a acoperit pe cele două mem­bre PSD:

„Cu privire la învinuir­ile reținute în sarcina mea, doresc să pre­cizez că am fost nevoită și am accep­tat să con­trasem­nez înscrisurile respec­tive și să accept această situ­ație, având în vedere că în situ­ația în care aș fi refuzat să fac ceea ce am ară­tat mai sus și mi s‑a cerut de către direc­torul gen­eral, în mod sigur aș fi fost dată afară din cadrul insti­tuției și nu aș mai fi reușit să-mi găs­esc un alt loc de muncă, nici în insti­tuți­ile pub­lice din Tele­or­man, având în vedere că aces­tea sunt con­duse de către per­soane care sunt numite politic și care fac parte în mare majori­tate din PSD; nici în cadrul unor firme pri­vate, deoarece în județul Tele­or­man și aceste firme au acționari și admin­is­tra­tor tot per­soane din con­duc­erea orga­ni­za­ției PSD Tele­or­man

Nu vreau să dis­cut aici despre pro­bele indu­bitabile pe care DNA le are, despre măr­tur­isir­ile tuturor celor învinuiți (mai puțin Drag­nea și fosta lui nev­astă), despre înreg­istrările de con­vor­biri tele­fon­ice și despre micro­foanele pe care le-au pus în birourile anga­jaților respec­tivi (toate cu apro­bare judecă­tore­ască). Vreau să vorbesc despre altceva: despre moti­vația pe care a oferit‑o Jenica Dumitru. Ea ne descrie mecan­is­mul prin care PSD câștigă negreșit într‑o serie de județe, din­tre care Tele­or­man e doar un exem­plu. Dar prob­a­bil la fel se întâm­plă în Olt, în Dolj, în Gorj, în Vaslui, în Botoșani, în Giurgiu, în Călărași, în Ialomița, în Vrancea și Buzău.

Mulți oameni sunt anga­jați în insti­tuții de stat cu scheme de per­sonal supraîncăr­cate, toate con­tro­late de pesediști. În județele astea aproape nicio­dată nu a câști­gat alt par­tid ca să existe măcar o rotație min­i­mală a șefilor. Sau dacă a exi­s­tat, penelis­tul era cumătrul pesedis­tu­lui. Iar anga­jații n‑au unde să plece, chiar dacă salari­ile sunt de miz­erie, căci econo­mia locală e căpușată total de clien­tela politică: nimic nu mișcă fără știrea par­tidu­lui și a oame­nilor lui.

Imaginați-vă ce gân­desc acești salari­ați ai PSD-ului atunci când aud dis­cur­sul par­tide­lor de dreapta: să refor­măm insti­tuți­ile, să elim­inăm biro­crația. Lasă că nici PNL, nici PDL n‑au pus în prac­tică reformele pe care le trâm­bițau în cam­pani­ile elec­torale. Vorba e că, pe limba oame­nilor din aceste județe, asta înseamnă ceva foarte clar: vă dăm afară. Căci știu și ei prea bine că nu sunt utili, că învârt niște hâr­tii inven­tate anume ca să li se creeze o ocu­pație, dar nu pro­duc nimic și nu servesc pe nimeni. Tre­buie însă să trăi­ască și ei, nu‑i așa? Ca să trăi­ască tre­buie să voteze PSD.

Firmele din județ aparțin majori­tatea, dacă nu toate, unor oameni din PSD sau pri­ete­nilor lor, pen­tru că au avut grijă să ucidă con­curența prin șicanări repetate. La un moment dat ori renunți la afacere, ori cedezi și te faci pesedist dacă în fiecare zi ai la ușa firmei fis­cul, inspecția san­i­tară, inspecția muncii șamd. Cu tim­pul antre­prenorii locali au învățat reg­ula: ne dăm cu ăia care au put­erea. Și cum pe la ei doar PSD are put­erea, nici măcar prob­leme de loial­i­tate nu au a‑și face: stăpânul e mereu ace­lași. Ca să trăi­ască tre­buie să voteze și să spon­sorizeze PSD.

În colțurile astea de țară nu-ți per­miți luxul unei opinii diferite de ale mai mar­ilor pesediști, pen­tru că nu te mai anga­jează nimeni. Înțelegeți acum cât curaj le-au tre­buit celor 50 de protes­tatari din Alexan­dria? În orașele mari nu ne între­abă nimeni la ser­vi­ciu de ce am ieșit în stradă să protestăm, ba chiar mulți din­tre man­agerii com­pani­ilor sunt de aceeași parte cu noi. La Tele­or­man să protestezi în stradă împotriva PSD este un act de for­mi­da­bilă îndrăzneală.

La Tele­or­man să protestezi în stradă este echiva­lent cu a încerca să evadezi în plină zi, pe poarta prin­ci­pală, din închisoarea de max­imă secu­ri­tate numită PSD.


Comentează pe Facebook...


Comentează pe blog...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


 1. Mirela Pirvu

  Cind exe­cuți la Med­i­ta­torul Evazion­ist, tre­buie să fii dus cu capul să comentezi de psd sau alții, tu fiind o slugă manip­u­lata sau nu. Oarba, mulți scrin­titi pe lumea asta! !!.…

  • Jurnal de drum

   Înțe­leg că ordinea dvs. de pri­or­ități sună așa:
   1. Să punem la zid toți pro­fe­sorii care au dat med­i­tații fără să plătească taxe.
   2. Să ne pre­ocupăm de politi­cienii corupți.
   Am o veste bună: primul punct îl putem rezolva ușor. Arestăm toți pro­fe­sorii, pen­tru că majori­tatea au făcut med­i­tații nede­clarate fis­cal. 🙂
   Glumesc, desigur. Dar dvs. cred că ar tre­bui să vă revizuiți pri­or­itățile. Nu sunt foarte log­ice.

  • Mirela Pirvu

   Ce scăpări. …pai, nu au ajuns președ­inți, log­ica lui Pan­dele. Pri­or­i­tatea mea ilog­ica ar putea fi să nu mai suport pub­lic. …idios­in­crazii, postari cu comen­tarii sim­plute cu pro­fe­sori, indi­cații prețioase despre revizuiri împotriva logicii, samd După postare, am putea să dis­peram, unii din­tre noi, glumesc,desigur!!!

 2. Vasile Ceauselu

  Jos cu yohanus manip­ulează Româ­nia

 3. Gigi Gogu Ispas

  Voi sun­teti sclavii usr si multi­na­tionalelor

 4. Toto Toto

  SA VINA CIOLOS AUSTERUL!

 5. Hotaran Elena

  Sit­u­a­tia e nasoala.doar pen­tru buge­tari si asis­tati sociali! Primii accepta com­pro­misul fiind con­cor­dant cu pro­prile interese ceilalti ( unii din­tre ei) sint intrade­var cap­tivi

  • Jurnal de drum

   Nu sunt chiar sigur că buge­tarii își văd intere­sele servite, poate doar parțial. Au un loc de muncă oare­cum sigur, dar prost plătit. Prob­a­bil că de aia majori­tatea celor care pot lua o șpagă mică, în com­pletarea salari­u­lui mic, sunt încli­nați s‑o facă.

 6. Tania Turlia

  D‑na Cor­nelia Opran si"guvernul meu"a dat ordo­nante pe"sestache"si nu s‑a mai infla­mat numeni..unii pot,altii nu pot!?

 7. Tania Turlia

  D‑na CorneliaOpran,contul nu este fals,imi asum ceea ce spun si pen­tru mine cei mai penali raman PNL(PDL),USR,au taiat salarii,pensii,ne-au"sugrumat"strangand cureaua,nu am drep­tate!? Cat despre presedinte,cu tot respectul,trebuia fie un mediator,nu un instigator…nu l‑am votat,nu ma reprez­inta!

 8. Cornelia Opran

  Tania Turlia , serios ? Iohan­nis a dat ordo­nan­tele 6, 9 si 13, care sint impotriva democ­ra­tiei si stat­u­lui de drept, sau PSD-ALDE ? De la PSD-ALDE, pline de politi­cieni cu cosare penale , sau con­damnati penali, a ple­cat dezbina­rea. Acesti corupti vor sa legifer­eze fur­tul…

 9. Boanta Sorin

  Tania Turlia "Guver­nul de la Bucuresti este privit ca unul corupt care încearca sa stearga delictele. Toti mi-au spus ca nu sunt deloc sol­i­dari cu un aseme­nea Guvern. În schimb, ceea ce a trezit admi­ratie în toate grupurile politice a fost reac­tia soci­etatii" — USA Today

 10. Boanta Sorin

  Le-au tre­buit doar câteva ore ca să dea în cap stat­u­lui de drept, noaptea, ca hoții, dar n‑au reușit nici în zece zile să repare răul făcut. Și cred că n‑au niciun gând să‑l repare. O lucră­tură mai per­versă ca Ordo­nanța 13, pusă la cale de PSD-ALDE, e greu de imag­i­nat. E un labirint al ile­gal­ităților, al diver­si­u­nilor.

 11. Cornelia Opran

  Tania Turlia, daca esti cont fals, nu ma mira comen­tar­iul, dar daca nu esti, de ce oare esti de partea penalilor ?

 12. Benedek Elena

  Rusine toti indifer­ent de par­tid de 27 de ani au furat ,au vin­dut si demo­lat indus­tria.

 13. Boanta Sorin

  NU SUNTEM IMACULATI DAR NU CRETINI CA TINE

 14. Jurnal de drum

  În oglindă, aș putea face fix ace­leași afir­mații despre alți politi­cieni. Cât despre majori­tatea care crede ca dvs. dați-mi voie să mă îndoi­esc până când vom vedea un son­daj de opinie respectabil pe tema asta.

 15. Vesa Viorica

  Min­ci­uni si va rog infor­ma­tiva inainte de a pub­lica aceste lucruri

 16. Jurnal de drum

  Expre­sia "clica lui Iohan­nis" nu este politi­coasă pen­tru com­pa­tri­oții dvs. care au alte păreri. Nu putem avea toți exact ace­leași opinii politice, de aia există lib­er­tatea de a vorbi și a te exprima.

 17. Jurnal de drum

  Nu sunt foarte sigur că pe vre­mea comu­nis­mu­lui era mai bine În Tele­or­man. În fond mod­elul era ace­lași: ori­unde ai fi fost lucrai pen­tru PCR.

 18. Gigel Vilait

  In psd majori­tatea pus­cari­asi, hoti si penali cu dosare pe rol. Care tara din tot mapa­mon­dul asta mai este guver­nata de pus­cari­asi si penali ???

 19. Emilia Pintilie

  Voi cre­deti tot ce spune. D N A numai inven­teaza. Chio­vasi tre­bue demisa urvent sa se sparga buboiu asta infect. For­mat.

  • Jurnal de drum

   Subiec­tul prin­ci­pal aici nu e DNA, ci fap­tul că mulți oameni nu au posi­bil­i­tatea de a alege liber ceea ce cred ei că e bine. Sunt con­strânși să voteze cu un anu­mit par­tid ca să nu rămână pe dru­muri. Asta se numește șan­ta­jare și e greșit, indifer­ent despre ce par­tid am vorbi.

  • Jurnal de drum

   Mă sur­prinde fap­tul că igno­rați un furt evi­dent (pro­bat cu măr­tur­isiri și înreg­istrări) doar pen­tru că per­soana care l‑a comis face parte din par­tidul pe care îl sim­pa­ti­zați. Cre­deți că PSD n‑ar putea trăi fără per­son­aje corupte pre­cum Drag­nea? Eu cred că da și ar fi un par­tid mult mai bun.

  • Boanta Sorin

   Con­tin­u­tul aces­tor ordo­nante nu mai este primul motiv pen­tru care au iesit în strada. Au iesit în strada din cauza batjocurii, a aro­gan­tei, din cauza acelui gest plin de dis­pret fata de oameni.

  • Boanta Sorin

   Con­tin­u­tul aces­tor ordo­nante nu mai este primul motiv pen­tru care au iesit în strada. Au iesit în strada din cauza batjocurii, a aro­gan­tei, din cauza acelui gest plin de dis­pret fata de oameni.

 20. Gheorghe Schiopu

  Toti presed­in­tii de par­tid din toate par­tidele au pro­ce­dat la fel. Sa se ver­i­fice Pnl Pdl Unpr Pmp si va veti convinge de cele scrise de mine.

  • Jurnal de drum

   E ade­vărat, dar nici un alt par­tid n‑a reușit o dom­i­nație la fel de put­er­nică și de per­ma­nentă în ultimii 27 de ani.

  • Dumitru Manole

   Jur­nal de drum Deja voi a‑ti masurat si a‑ti con­statat cine a facut mai mult rau sau a furat mai mult !!!! In opinia voas­tra daca altii au furat 5% sau 49 % sunt fecioare iar ceilalti hoti !!! Pagu­bos mod de abor­dare si gandire — toc­mai de aceea s‑a ajuns aici pen­tru ca va vin­deti cui plat­este mai bine sau va lasati sub influ­enta de moment a sim­par­iei sau antipatiei !!! Fiti impar­tiali si corecti pen­tru ca asta se asteapta de la presa !!!

  • Jurnal de drum

   Dumitru Manole 1. Eu nu sunt presă, sunt un cetățean ca și dvs.
   2. Pre­fer să fiu furat 5% în loc de 49%. Furt 0% se pare că e imposi­bil.
   3. Eu nu vor­beam despre cât a furat un par­tid sau altul, ci despre metodele de a ține pri­zonieri niște oameni din punct de vedere politic, șantajându‑i din punct de vedere eco­nomic. La asta, fără îndoială, PSD e cam­pion. Există județe "roșii" care nu și-au schim­bat culoarea indifer­ent cine a câști­gat alegerile la nivel național. Mă îndoi­esc că în acele județe oamenii nu-și schimbă opini­ile politice, iar în altele da.

  • Hrecica Vasile

   Jur­nal de drum Respecta votul,nu te forta.

  • Gheorghe Schiopu

   Eu vreau sa arat ca : per­sonal anga­jat in con­sili­ile jude­tene si in schimb lucreaza la parti(psd pnl udnr pdl unpr cine con­duse con­sil­iul in judet). Asa evi­tau chel­tu­ielile cu par­tidul. Acim acuzam pe Drag­nea pt.ceea ce au facut toti presed­in­tii de par­tide.

 21. Decebal Ungureanu

  M ‑ati convins…din afac­erea asta si‑a cumparat 7 case .…fara nici o ora de med­i­tatie.…

 22. Dumitru Manole

  Ce de CACA — cred ca nu mai poate omul de rand de par­tide si polit­ica — i se rupe !!! Pe orice om nor­mal il intere­seaza sa aiba cele neceare si sa fie in sig­u­ranta !!! Pri­zonier­atul in par­tide este o creti­natate — sunt foarte multi pri­zonieri in PROSTIE mai ales asa zisii for­ma­tori de opinie sau cei care vor sa convinga pe altii …ca ai nos­tri sunt mai buni.…… !!!!!!!!!!

  • Gigel Vilait

   Da, cei care nu vor democ­ra­tie si care nu tin la tara. Pus­cari­asii, hotii si penalii vreau sa puna stapanire pe ea dupa ce au furato aproape in total­i­tate.

  • Jurnal de drum

   Eu cred că par­tidele și polit­ica sunt cele care au un rol hotărâ­tor în priv­ința "celor nece­sare" cum le numiți dvs. Pâinea de pe masă și sig­u­ranța de zi cu zi sunt depen­dente de polit­ica țării. Nu încerc să conving pe nimeni de nimic, expun niște fapte a căror real­i­tate poate fi ver­i­fi­cată ușor și vă las să trageți con­cluzi­ile pe care le con­sid­er­ați nece­sare.

  • Dumitru Manole

   Atat timp cat se scrie cu ded­i­catie pen­tru unul din­tre par­tide si se da cu buretele peste ce au facut cele­lalte este clar ca e vorba de par­ti­zanat de proasta cal­i­tate !!! In momen­tul in care o sa se faca referire la toti cei care au facut rau dar din toata clasa polit­ica romaneasca o sa fie corect si cin­stit — pana atunci nu se poate voribi decat de par­ti­zanat cretin si acoperirea raului facut de cealalta parte a esichieru­lui politic !!! Nu ai cum sa spui ca ceilalti au fost mai putin hoti sau au furat mai putin !!! ROSTUL PRESEI ESTE SA FIE impar­tiala nu sa pub­lice arti­cole ca cel de mai sus fara a face si o para­lela cu cealalta parte !!!

  • Dumitru Manole

   Doar impar­tial­i­tate — atat ar fi de ajuns !!! Se merge pe val si pe repede inainte si de asta am ajuns aici !!! Sa cob­o­ram cu ambele piciare pe pamant si atunci va fi ceva mai bine — cat despre clasa polit­ica hai sa fim seriosi caci peste tot e la fel doar ca in Roma­nia asa dintr‑o data li se pare unora ca au descoperit apa — aerul si focul !!! Imi aduc bine aminte ca in iulie 2010 am par­a­sit locul de munca datorita reduc­erii salari­u­lui cu 25% si atunci CAINELE DE PAZA al democ­ra­tiei era in hibernare — doar a marait asa ca sa arate ca nu este chiar in moarte clin­ica !!! La vre­muri noi — ati­tu­dini noi — asta se face din partea pre­sei !!!

 23. Mihai Iosif

  Pe siturile de pro­pa­ganda soro­sista pen­tru pietari nu sunt per­mise pareri crit­ice la adresa presed­in­telui.

 24. Emil Stefan

  De ce va ascundeti????Nu aveti cura­jul sa va asumuti ce spuneti .bravo Costele

  • Jurnal de drum

   Pe site există toate infor­mați­ile despre iden­ti­tatea mea. Nu mă ascund deloc. Tre­buie doar să vă intere­seze și să dați câteva click-uri.

 25. Dumitru Constantin

  Voi toti ce at- i comen­tat aici at- i votat dupa 89' securisti si comu­nisti ! Sa fiti sanatosi si nu mai latrati aiurea ca nu va asculta nimeni !!!!

 26. Dumitru Constantin

  Da cine dracu va pus sa votati dupa 89' securisti si comu­nisti !!!

 27. Catalin Marin

  Nu este sin­gu­rul județ in aceasta situ­ație ! 🙁

 28. Tania Turlia
 29. Alexandru Lukacs

  hai sa lasam cer­turile sa vedeti numa scum­piri dupa marir­ile astea deocheate . si cuyi o sa'i fie mai greu ? v‑ati intre­bat ? pai tot pros­timii cu aju­toare sociale ,tot lor celor care nu au nici un venit .PROSTILOR VA BUICURATI DEGEABA . mai vor­bim daca mai traim .

  • Sandulescu Daniel

   Ce părere ai, ingrămădeala din stradă nu generează scum­piri? Euro ce‑i zice leu­lui după Piața Vic­to­riei?

  • Gigel Vilait

   Ingra­madeala din piata aduce scum­piri psd.istule sau min­ci­una promisa de psd.isti in cam­panie. Se stia de la inceput ca nu pot onora min­ci­u­nile promise doar pt a pune mana pe put­ere apoi ideia era sa bage gratierea sa scape de dosare si de pus­carie. Acum o dati la intors psd.istilor .

  • Alexandru Lukacs

   Gigel Vilait m‑ai inte­les gre­sit eu spuneam de salarile si pen­si­ile marite ca de o spaga data pop­u­latiei ,de fap­tul ca orice marire de salar ii ,pen­sii etc genereaza scum­piri la pro­dusele din mag­a­zine si la pom­pele de con­bustibil . si apropo nu am culoare polit­ica nici nu am fost la vot pen­tru ca eu nu fac com­pro­misuri nu puteam sa aleg intre doua rele ,nu m‑am simtit reprezen­tat de nici un par­tid .

  • Gigel Vilait

   Alexan­dru Lukacs, eu m.am referit la comen­tari­ile lui San­d­ulescu Daniel

  • Sandulescu Daniel

   Gigeluş keep calm. Nu a fost nicio min­ci­ună. Ce au promis, au real­izat. Eu nu înțe­leg de ce oftici. Tu în 2008 cât aveai salariul? Era 3.5 lei euro. Acum e 4.5. Ce ți se pare anor­mal că s‑au au cres­cut salari­ile şi pen­si­ile? Ca să înțelegi şi tu antiromânule, pen­si­ile nu au cres­cut. Doar că nu se mai opreşte CASS-ul care oricum era abuziv şi inven­tat de ai tăi, Boc şi Băs­escu.

 30. Alexandru Lukacs

  se dau rati­ile la can­tina

 31. Costel Apostol

  Voi de unde a‑ti mai aparut ma?

  • Jurnal de drum

   În acest caz se scrie "ați apărut", nu "a‑ți". O limbă română corectă este un mod de a‑ți man­i­festa patri­o­tismul, nu cre­deți?

  • Costel Apostol

   Serios!?

  • Jurnal de drum

   Foarte serios. E vorba despre respec­tul față de unul din ele­mentele de iden­ti­tate națion­ală. Asta ne deose­bește de alte popoare, limba și cul­tura noas­tră. Mer­ită să le respec­tăm utilizându-le corect. Eu așa cred.

  • Costel Apostol

   Bine atunci! Daca tu crezi ca facand o gre­seala gra­mat­i­cala nu esti patriot so nu-ti respecti val­o­rile atunci mai bine ne oprim aici!

  • Boanta Sorin

   Liiceanu: Uitati-va la aro­ganta si tupeul lor, îsi trans­forma în arme toc­mai vic­timele saracite de ei

 32. Tuca Grama

  De vede din satelit Nimeni nu mișca in front

 33. Bucur Lazar

  Cine va crede

  • Tuca Grama

   Nu este nevoie sa crezi .De vede cu ochiul liber

  • Bucur Lazar

   O sa str­cati viitorul tari dar asta nu va intere­seaza

  • Bucur Lazar

   De ce nu strigi ca se taie toate pădurile ce viitor copii si nepoți asta nu se vede ani pare rau

  • Bucur Lazar

   Sati trăi­ască nepo­tul as vrea ca el sa vadă toate pădurile intacte cum lea lăsat Ceaușescu cu respect


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.

Meniu