Cum gătim friptura de vită

/ Rețete / Internațional

O frip­tură bună de vită este sucu­lentă, chiar dacă e bine făcută. De aceea e bine să știți câteva secrete sim­ple. Nu sărați car­nea îna­inte pen­tru că sarea scoate apa din carne și frip­tura devine uscată. Lăsați tigaia sau gră­ta­rul să se încingă bine îna­inte de a pune car­nea și dați fla­căra mai mare. După ce car­nea prinde o crustă super­fi­ci­ală ușor cro­cantă, o întoar­ceți și o lăsați să se colo­reze și pe par­tea cea­laltă, apoi redu­ceți focul și lăsați să se pătrundă mai mult, după dorință. Crusta de dea­su­pra va împie­dica sucu­rile din carne să iasă ulte­rior, păs­trând frip­tura sucu­lentă.

Gra­dul de fri­gere al căr­nii este o ches­tiune de gus­turi. Unora le place mai în sânge, altora mai bine făcută. Ca să puteți con­trola acest aspect, iată un test foarte sim­plu și totuși foarte puțin cunos­cut: tăria căr­nii atunci când o apă­sați cu o lin­gură tre­buie să fie simi­lară celei pe care o sim­țiți când apă­sați în palmă pre­cum în ima­gine. Veți con­stata că pe măsură ce uniți dege­tul mare cu degete tot mai înde­păr­tate din el, muș­chiul din podul pal­mei se întă­rește trep­tat.

Dacă ai ceva de spus...

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Meniu