Evoluție tehnologie

15 martie 2015

Te­le­fo­nu­lui i‑au luat 75 de ani să atingă per­for­man­țele jo­cu­lui An­gry Birds. Amu­zant, nu? Nu chiar. Dintr‑o anu­mită per­spec­tivă am pu­tea spune că, pe mă­sură ce co­bo­râm pe ver­ti­cala gra­fi­cu­lui, im­por­tanța teh­no­lo­giei res­pec­tive scade ra­por­tat la spe­cia umană. Te­le­fo­nul (co­mu­ni­ca­rea bi­di­rec­țio­nală) are o mai mare im­por­tanță de­cât ra­di­oul (co­mu­ni­ca­rea au­dio uni­di­rec­țio­nală), care e mai im­por­tantă de­cât te­le­vi­ziu­nea etc. Am pu­tea face o notă spe­cială pen­tru In­ter­net, într-un fel le cu­prinde pe toate cele ce‑l precedă.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.