Ponta, eşecul unei generaţii

10 iulie 2015

La toate cele scrise de Dan Io­ne­scu — cu care sunt de acord în cea mai mare parte — aș adă­uga o notă per­so­nală: Ponta nu avea cum să re­u­șească de la bun în­ce­put, era pro­gra­mat să eșu­eze. Iar mo­ti­vul este unul evi­dent pen­tru ori­cine a vă­zut do­cu­men­ta­rul lui Flo­rin Ie­pan (Digi24) de­di­cat bi­o­gra­fiei sale: ceea ce a că­u­tat în­tot­dea­una a fost să se pro­iec­teze pe sine în prim-plan, să se pla­seze în cen­trul aten­ției. Tot ceea ce a fă­cut, face și va face Vic­tor Ponta este des­pre el și ni­meni alt­ci­neva. Ro­mâ­nia are ne­voie de un li­der care să se uite pe sine și să se de­dice celorlalți.

Eşe­cul lui Vic­tor Ponta în po­li­tica ro­mâ­nească este una din­tre cele mai mari drame pe care le pu­team avea în acest mo­ment. Un per­so­naj tâ­năr, care pă­rea ta­len­tat pen­tru po­li­tică şi care nu dă­dea semne că şi-ar fi do­rit mai mult de­cât i se cu­vine s‑a trans­for­mat într-unul din­tre cei mai dis­preţuiţi po­li­ti­cieni din ul­ti­mii 25 de ani. În el s‑au strâns toate frus­tră­rile unei în­tregi generaţii.

Sursa: Eşe­cul lui Vic­tor Ponta, eşe­cul unei ge­ne­ra­ţii | Dan Io­ne­scu | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.