Cine e de vină că Ponta nu demisionează

16 iulie 2015

De­parte de a fi vreun prost, Ponta în­țe­lege că nu poate găsi în­de­a­juns de multe ar­gu­mente pen­tru care să-și pre­lun­gească șe­de­rea în frun­tea gu­ver­nu­lui în con­di­ți­ile în care i‑a fost atri­bu­ită ca­li­ta­tea de in­cul­pat într-un do­sar pe­nal. Pre­siu­nile in­ter­națio­nale sunt pro­ba­bil foarte mari. A ză­bovi în­seamnă o in­dis­cu­ta­bilă res­pon­sa­bi­li­tate pen­tru afec­ta­rea ima­gi­nii României.

Deci cum ar pu­tea el să nu plece din frun­tea gu­ver­nu­lui, dar să pară că nu e vina lui? Sim­plu! Îi face o pro­pu­nere de ne­ac­cep­tat lui Iohan­nis: își dă de­mi­sia dacă pre­șe­din­tele face o în­țe­le­gere că nu­mește un alt pre­mier tot din ac­tu­ala coa­li­ție guvernamentală.

Dacă Iohan­nis ac­ceptă și își ține pro­mi­siu­nea, se cheamă că sa­sul a în­căl­cat con­sti­tu­ția. Dacă ac­ceptă, dar nu-și ține cu­vân­tul, îl face de râs spu­nând că n‑are in­te­gri­tate mo­rală. Și în sfâr­șit, va­ri­anta cea mai pla­u­zi­bilă, dacă Iohan­nis nu ac­ceptă, in­di­fe­rent de mo­tiv, e vina lui că Ponta nu pleacă din gu­vern. Pen­tru că Ponta ar vrea, dacă…

Pre­mi­e­rul Vic­tor Ponta ar fi dis­pus să-şi dea de­mi­sia din frun­tea Gu­ver­nu­lui doar dacă preşe­din­tele Klaus Iohan­nis îi va ga­ranta, printr‑o înţe­le­gere scrisă, că noul prim-mi­nis­tru va fi tot din par­tea ac­tu­a­lei coa­li­ţii, nu de la PNL. 

Sursa: Con­di­ți­ile în care Vic­tor Ponta ar fi dis­pus să re­nunțe la func­ția de prim-ministru


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.