Un buget condus de ANAF și DNA

28 iulie 2015

Nu‑l cred pe Mo­ise Gu­ran în ar­gu­men­ta­ția sa. E gă­u­noasă. Va să zică fa­cem ex­ce­dent bu­ge­tar de 0,6% pen­tru că am re­dus CAS-ul? Nu, ci pen­tru că am fis­ca­li­zat pu­ter­nic ve­ni­tu­rile. Este efec­tul ac­ti­vi­tă­ții ANAF și al lo­te­riei fis­cale. Și este efec­tul opri­rii ma­jo­ri­tă­ții in­ves­ti­ți­i­lor pen­tru că ho­ții po­li­tici se tem acum de DNA.

Și atunci de ce aș crede că o re­du­cere săl­ba­tică a ta­xe­lor ar fi un lu­cru înțelept?

Nu știu dacă Isă­rescu e un Dum­ne­zeu al eco­no­miei. Dar Mo­ise exa­ge­rează cu li­be­ra­lis­mul ăsta de car­ton. Pu­țină pru­dență, domnilor!

Îl ur­mă­resc pe Gu­ver­na­tor de 18 ani. Mi‑a plă­cut în­tot­dea­una sti­lul său, de Mo­ro­mete. Banca Na­țio­nală a Ro­mâ­niei a fost în­tot­dea­una o pe­pi­nieră de eco­no­miști, unii ge­ni­ali, pre­cum La­zea, al­ții mai de­grabă to­ci­lari pre­cum pro­fe­so­rul Da­niel Dăianu,…

Sursa: Nu, Isă­rescu nu are drep­tate. Iar eu am în­ce­put să mă în­do­iesc de acest Dum­ne­zeu al eco­no­miei | Biziday


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.