La Iaşi patriotismul e feroce

2 decembrie 2015

Priviți‑i pe com­pa­tri­o­ții voș­tri din Iași.

În loc de a mă in­digna sau mira de ast­fel de com­por­ta­mente, eu mă gân­desc la alt­ceva: cum ar fi dacă aș fo­losi în­tâm­pla­rea asta în mod con­struc­tiv, adică edu­ca­tiv. Să vă ex­plic cum aș pro­ceda eu.

Aș lua fil­mă­rile de la eve­ni­ment și aș iden­ti­fica per­soa­nele care au fu­rat pan­glici și stea­guri. Apoi cu aju­to­rul po­li­ției i‑aș iden­ti­fica. Ar dura nițel, dar nu ar fi im­po­si­bil. După aia i‑aș in­vita ofi­cial la po­li­ție și aș purta o dis­cu­ție cu fi­e­care din­tre ei. Și i‑aș filma.

Cum vă nu­miți? Unde lo­cu­iți? Cu ce vă ocu­pați? Aveți fa­mi­lie? Co­pii? Frați, su­rori? Veri? Bravo, mi­nu­nat. Ei știu că fu­rați de pe stradă? La ce v‑au fo­lo­sit stea­gu­rile și pan­gli­cile fu­rate? Con­si­de­rați că ăsta e un com­por­ta­ment co­rect al unui ce­tă­țean? I‑aș pune în cele mai di­fi­cile pos­turi cu în­tre­bări po­li­ti­coase, dar dure și directe.

Și după aia aș asam­bla o emi­siune cu ei pe care aș transmite‑o seară de seară timp de o săp­tămână. Să crape în ei inima aia de ne­sim­țiți. Să nu mai poată scoate ca­pul în lume fără să‑i știe toți ca pe niște cai breji. Și să afle și cei­lalți că în țara asta e vre­mea să ne în­toar­cem la normalitate.


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.