Tancurile româneşti

21 decembrie 2015

Bă­ie­ții ăș­tia nu prea re­u­șesc să în­țe­leagă ceva foarte sim­plu: dacă in­tră vreo­dată vreun tanc din­spre Ro­mâ­nia spre Mol­dova (ceea ce per­so­nal nu cred că se va în­tâm­pla nici­o­dată), ăla nu va fi un tanc ro­mâ­nesc. Va fi un tanc NATO. Ai pri­ce­put Dmi­tri? Că pari cam greu de cap.

Aflându-se de doi ani de­parte de Trans­nis­tria din ca­uza per­se­cu­ţi­i­lor po­li­tice, po­li­to­lo­gul Dmi­tri Soin vor­beşte des­pre de­mo­cra­ţia in­sta­u­rată în stânga Nis­tru­lui şi des­pre stan­dar­dele îna­lte de vi­aţă de la Ti­ras­pol. Într-un in­ter­viu pen­tru pu­bli­ca­ţia rusă pravda.ru, acesta pro­mo­vează ideea de „ro­mâ­ni­zare” a Re­pu­bli­cii Mol­dova, afir­mând că Ar­mata de la Bu­cu­reşti ar pu­tea in­vada Chi­şi­năul şi Tiraspolul.

Sursa: Tan­cu­rile ro­mâ­neşti îl spe­rie pe Soin. Cât de îna­r­mată este Ro­mâ­nia | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.