Cine îi reprezintă pe fumători

22 decembrie 2015

Cum să vă zic eu, dra­gii mei fu­mă­tori, ca să pri­ce­peți si­tu­a­ția pe­ni­bilă în care vă aflați? Dacă stea­gul in­te­re­se­lor voas­tre e pur­tat de de-alde fa­mi­lia in­frac­to­ri­lor Fe­ne­chiu și de proasta aia de Cris­ti­ana An­ghel, dați-mi voie să spun că nu vă aflați într‑o com­pa­nie prea selectă.

Pen­tru că — orice ca­uză aș sus­ține — în mo­men­tul în care fo­mista aia stu­pidă din Ca­ra­cal s‑ar ală­tura ideii res­pec­tive, mi-aș pune mari semne de în­tre­bare dacă mă aflu de par­tea care trebuie.

33 de se­na­tori au se­si­zat Cur­tea Con­sti­tu­ţio­nală (CCR) cu pri­vire la le­gea an­ti­fu­mat vo­tată săp­tămâna tre­cută în Par­la­ment. Sem­na­ta­rii con­testă de­fi­ni­ţia spa­ţi­u­lui pu­blic în­chis şi nu ideea de a in­ter­zice fumatul.

Sursa: Le­gea an­ti­fu­mat a fost con­tes­tată la CCR. Cris­ti­ana An­ghel s‑a ocu­pat de strân­ge­rea sem­nă­tu­ri­lor | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.