E cu “La mulți ani” sau nu?

15 august 2016

Mare da­ra­veră pe in­ter­net. Azi e sfânta Ma­ria, dar nu naș­te­rea ei, ci ador­mi­rea. Adică ziua în care a dat col­țul, pen­tru cei care nu le au cu lim­ba­jul bi­se­ri­cesc. Și lu­mea dez­bate o ches­tiune im­por­tantă: e ca­zul sau nu să spu­nem La mulți ani?

Domnii de la Eve­ni­men­tul Zi­lei ne sar în aju­tor și ne ex­plică pe în­de­lete că e, de fapt, o zi de mare tris­tețe, deci nu s‑ar cu­veni să fri­gem mici și să bem bere, dar­mite să spu­nem La mulți ani Ma­ri­i­lor și Ma­ri­a­ni­lor. Mul­țu­mim fru­mos, domnilor!

Pe această cale do­resc să vă aduc la cu­noș­tință că pe 26 oc­tom­brie ce­le­brăm moar­tea sfân­tu­lui Du­mi­tru, 1 ia­nu­a­rie e des­pre tre­ce­rea la Dom­nul a sfân­tu­lui Va­sile, iar în 23 apri­lie s‑a pe­tre­cut să­vâr­și­rea sfân­tu­lui Ghe­or­ghe. Deci la re­ve­dere cu pe­tre­ce­rile de sfântu’ Ghe­or­ghe, Va­sile și Dumitru!

În zi­lele as­tea tre­buie să aprin­deți o lu­mâ­nare și să pos­tiți creș­ti­nește, păgânilor!

Ci­tește: AZI mare săr­bă­toare re­li­gi­oasă. DE CE NU SE SPUNE LA MULTI ANI


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.