Ultimile zbateri ale unui hoț

23 august 2016

Vic­tor Copy-Paste Ponta trage de timp. Con­testă re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de doc­tor nu pen­tru că speră că i se va da drep­tate. Știe foarte bine că nu e ca­zul. Dar tre­buie să gă­sească mo­da­li­tăți de a în­târ­zia ex­clu­de­rea din ba­rou. Iar asta e una. Câtă vreme re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de doc­tor e su­biect de dis­pută, nu se poate lua o de­ci­zie în pri­vința drep­tu­lui său de a prac­tica avocatura.

Ceea ce în­seamnă că Vic­tor Vi­o­rel a în­țe­les două lu­cruri: că are ne­a­pă­rat ne­voie de acest drept și că e si­gur că‑l va pierde.

Dar ceea ce Dot­tore nu a pri­ce­put e că, adu­când ca­zul în tri­bu­nal, va mai adă­uga o sen­tință ne­fa­vo­ra­bilă sieși la su­biec­tul pla­gi­a­tu­lui — cea a sis­te­mu­lui ju­ri­dic. Cu alte cu­vinte, Vic­to­raș se afundă sin­gur în ra­hat. Nu că nu i‑ar place, toată viața lui nu­mai cu asta s‑a hrănit.

Fos­tul pre­mier Vic­tor Ponta a for­mu­lat o plan­gere pre­a­la­bila pen­tru anu­la­rea or­di­nu­lui de mi­nis­tru al Edu­ca­tiei din 1 au­gust prin care i s‑a re­tras ti­tlul de doc­tor pe mo­tiv ca teza nu a res­pec­tat stan­dar­dele de etica a cer­ce­ta­rii sti­in­ti­fice si este co­pi­ata din alte lucrari.

Ci­tește: UPDATE Vic­tor Ponta a ce­rut Mi­nis­te­ru­lui Edu­ca­tiei re­vo­ca­rea or­di­nu­lui de mi­nis­tru pen­tru re­tra­ge­rea ti­tlu­lui de doc­tor — Esen­tial — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.