Are succes Inspectorul Pădurii?

2 septembrie 2016

După aproape doi ani de func­țio­nare, Ra­da­rul Pă­du­ri­lor — me­toda de ve­ri­fi­care a unui trans­port ile­gal de lemn prin apel la 112 — a adu­nat 24.000 de ape­luri. Asta în­seamnă cam 1.200 de ape­luri pe lună, adică vreo 40 pe zi. N‑am o sta­tis­tică exactă câte trans­por­turi ile­gale au fost iden­ti­fi­cate ast­fel și nici câte au fost sanc­țio­nate cu ade­vă­rat, dar bă­nu­iesc că foarte puține.

In­spec­to­rul Pă­du­rii, apli­ca­ția pe care o pu­teți in­stala pe te­le­fo­nul pro­priu, a dat po­si­bi­li­ta­tea ve­ri­fi­că­rii ra­pide, fără apel la 112. Abia dacă trans­por­tul se do­ve­dește ile­gal pu­teți suna. No, acuma vă pro­voc să ghi­ciți câte ve­ri­fi­cări s‑au fă­cut prin In­spec­to­rul Pă­du­rii în prima lună de func­țio­nare. Ia să ve­dem, câte trans­por­turi au fost verificate?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.