PSD vrea să facă pe noi. Cu boltă.

27 decembrie 2016

Unul din­tre cei mai ab­jecți in­di­vizi din PSD, Eu­gen Nico­li­cea, ima­gi­nează la te­le­vi­zor sce­na­rii prin care PSD să oco­lească le­gile ca să-și facă men­drele. Ul­ti­mul “po­rum­bel” care i‑a ie­șit pe gură e că l‑ar pu­tea sus­penda pe Iohan­nis în par­la­ment, apoi nu­mesc gu­ver­nul și după aia re­vocă sus­pen­da­rea și‑l pun îna­poi în func­ție. Adică ne ex­plică în de­ta­liu cum o să facă pe legi și pe noi, cu boltă, pen­tru că i‑au vo­tat 50% din 40%, adică 20% din ro­mâni. Și mă apucă niște nervi in­fi­niți când mă gân­desc la ăia care n‑au ve­nit la vot și ne-au dat pe mâna ne­no­ro­ci­ți­lor ăstora.

Con­ti­nu­ați în di­rec­ția asta, ban­di­ți­lor, și când vă veți trezi cu noi peste voi în par­la­ment să nu vă mi­rați. Că nu știu si­gur cât mai su­por­tăm mi­ze­ria voastră!

Eu­gen Nico­li­cea, li­de­rul gru­pu­lui PSD din Ca­mera De­pu­ta­ti­lor, a de­cla­rat marti seara la RTV ca “teh­nic” ar fi po­si­bil un sce­na­riu po­li­tic prin care coa­li­tia PSD — ALDE sa il sus­pende pe pre­se­din­tele Klaus Iohan­nis, fara ca sus­pen­da­rea sa fie sa ur­mata de un re­fe­ren­dum de demitere.

Ci­tește: Sce­na­riu lan­sat de Eu­gen Nico­li­cea: Teh­nic, il pu­tem sus­penda pe Iohan­nis in Par­la­ment, pu­nem gu­ver­nul, apoi re­vo­cam ho­ta­ra­rea de sus­pen­dare si nu mai fa­cem re­fe­ren­du­mul de de­mi­tere — Po­li­tic — HotNews.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.