Ce așteaptă Putin de la guvernul României

3 ianuarie 2017

I‑auzi, frate! Fo­rum eco­no­mic ruso-ro­mân la Mo­scova, în pri­ma­vara asta. Când s‑au miș­cat așa re­pede, că până mai ieri nu ne prea în­ghi­țeau și ne lu­a­seră la țintă baza de la De­ve­selu, pe mo­tiv că‑i je­nează în coaste. Cum a apă­rut Pe­Se­Delu’ la gu­ver­nare, cum pac! ne iu­bim cu rușii.

Ale dra­cu­lui coincidențe!

Am­ba­sa­do­rul Fe­de­ra­ţiei Ruse la Bu­cu­reşti, Va­lery Ku­zmin, a de­cla­rat ma­rţi, la Cluj, că Ru­sia aş­teaptă de la vi­i­to­rul Gu­vern al Ro­mâ­niei o dezvol­tare a re­la­ţi­i­lor bilaterale.

Ci­tește: Ce aș­teaptă Ru­sia lui Pu­tin de la vi­i­to­rul gu­vern al Ro­mâ­niei | Ro­ma­nia Libera


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.