Dragnea se autograțiază

19 ianuarie 2017

A dra­cu­lui in­for­ma­tică, dacă nu știi s‑o uti­li­zezi te dă în gât! Pro­iec­tul de gra­ți­ere ela­bo­rat — pa­sămite Doamne! — de mi­nis­te­rul Jus­ti­ției e scris în Mi­cro­soft Word. Iar me­ta­da­tele do­cu­men­tu­lui, alea care se sto­chează auto­mat atunci când cre­ezi do­cu­men­tul, arată că au­to­rul do­cu­men­tu­lui e ci­neva cu nu­mele de uti­li­za­tor anca.spiridon. La mi­nis­te­rul jus­ti­ției nu e ni­meni cu nu­mele ăsta. Dar există o Anca Spi­ri­don care e di­rec­tor la can­ce­la­ria pre­șe­din­te­lui Ca­me­rei De­pu­ta­ți­lor, adică la Li­viu Dragnea.

Dom­nul Drag­nea și‑a re­dac­tat pro­pria gra­ți­ere și le‑a trimis‑o ălora de la jus­ti­ție s‑o pună în apli­care. In­te­re­sant mod de a gu­verna. Unde o fi pre­vă­zută ches­tia asta în pro­gra­mul de gu­ver­nare cu care a câști­gat ale­ge­rile? Scrie un­deva: ne vom auto­gra­ția pen­tru a scăpa de pro­ble­mele penale?

Ci­tește: Or­do­nanța gra­ți­e­rii – lu­crată pe un com­pu­ter de la Can­ce­la­ria lui Li­viu Drag­nea » CursDeGuvernare.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.