Gabi și mucii în fasole

25 mai 2017

După ce a fă­cut o tâm­pe­nie mare cât or­go­liul ei de pse­udo-pri­mă­riță ato­tști­utoare blo­când tra­fi­cul pe DN1 într‑o zi de ma­ximă aglo­me­ra­ție, du­amna Gabi Fi­rea nu se lasă. Pre­o­cu­pată să nu mai afec­teze tra­fi­cul ca­pi­ta­lei, in­ter­zice pa­rada ab­sol­ven­ți­lor în două li­cee im­por­tante ale Bu­cu­rești­u­lui pe mo­tiv că se blo­chează strada.

Tanti Fi­rea, era vorba de o sin­gura bandă pen­tru 15–20 de mi­nute. Tu chiar vrei să te urască ab­so­lut fi­e­care bu­cu­reș­tean? Că văd că te stră­dui din greu să ajungi în pos­tura asta…

O tra­di­ţie de 48 de ani a luat sfârşit anul acesta la so­li­ci­ta­rea Ga­brie­lei Fi­rea. Edi­lul a de­ve­nit brusc in­te­re­sat de tra­fi­cul din Bu­cu­reşti exact în ziua în care ab­sol­venţii cla­se­lor a XII‑a de la Co­le­giul „IL­Ca­ra­gi­ale” aveau pa­rada de sfârşit de an. Aceş­tia nu au mai fost lă­saţi să de­fi­leze pe Ca­lea Do­ro­banţi­lor ca până acum, fi­ind obli­gaţi să-şi ţină pa­rada pe tro­tuar. În ace­eaşi si­tu­a­ţie au fost puşi şi ele­vii de la Ghe­or­ghe Şincai.

So­urce: Ga­briela Fi­rea a de­ve­nit în­gri­jo­rată de tra­fi­cul din Ca­pi­tală şi omoară pa­ra­dele ab­sol­venţi­lor din două li­cee de pres­ti­giu | adevarul.ro


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

  1. Mihai Fediuc

    Nu pot sa-ti dau drep­tate: tra­fi­cul a fost blo­cat de so­fe­rii de ra­hat care cir­cula pe DN1 doar dupa le­gi­sla­tii in­di­vi­du­ale. Asta nu in­seamna insa ca du­amna n‑a scapt mucii‑n fasole.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.