S‑a deschis pasajul de la Piața Sudului

23 iulie 2017

Ce să zic mai în­tâi? E o mi­nune de pa­saj. E fru­mos ca doamna Fi­rea care l‑a inau­gu­rat. Are niște gre­sie pe pe­reți care amin­tește de ele­ganța so­fis­ti­cată a toa­le­te­lor pu­blice din gă­rile pro­vin­ci­ale. Și, în bu­nul spi­rit ro­mâ­nesc, ime­diat după des­chi­de­rea fas­tu­oasă în care du­amna Fi­rea a tă­iat pan­glica tri­co­loră și a dat in­ter­viuri ca să ex­plice ce fru­moasă si deș­teaptă e ea, un bă­lă­lău de ta­xi­me­trist a și ră­mas în pană în mij­lo­cul pa­sa­ju­lui. Că așa‑i la noi, la Piața Su­du­lui, lume mai să­ră­cuță la minte și la bu­zu­nare. De unde bani pen­tru re­vi­zii teh­nice la mașină?


Comentează pe Facebook...


Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.


Abonează-te...

Trimite-mi articolele noi la: 

Am înțeles termenii și condițiile în care sunt utilizate datele mele.